fredag 1. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 1

Årets norske pre-o-post ble første gang kåret i 2011. Selve om det i 2017 dessverre har vært svært få PreO konkurranser å finne på den norske terminlisten, vil vi også i år kåre årets pre-o-post. Det er kun tradisjonelle PreO poster som inngår i kåringen og ikke tidsposter eller TempO poster/stasjoner. I 2017 ble det for første gang arrangert like mange terminfestede TempO konkurranser i Norge, som tradisjonelle PreO konkurranser. Det er kun nasjonale- og kretskonkurranser som inngår i kåringen. Mer om kåringen kan du lese nederst i artikkelen.

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er 3. post under "Løvspretten PreO" som var en del av de tradisjonsrike pinseløpene på Hedmarken, som i år også var arena for sprint-NM. Pinseløpene arrangeres hvert år i et samarbeid mellom Hamar o-klubb og Løten o-lag, og som navnet tilsier, finner alltid konkurransene sted i pinsehelgen, som i år var 3.-5. juni. I år var andre gang det var lagt inn terminfestede pre-o konkurranser i pinseløpene.

Post 3 under "Løvspretten PreO" var en post på relativt langt hold hvor det gjaldt å benytte omkringliggende detaljer til hjelp for å løse posten. I tillegg kunne det være lurt å bevege seg et god stykke opp og ned langs veien for å se posten fra ulike vinkler. Et kraftig skybrudd i starten av konkurransen gjorde ikke oppgaven lettere å løse for de først startende.

Arrangement:
Kandidat nr 1: 3. post, Løvspretten PreO 5. juni

Dato: 05. juni 2017
Arrangør: Hamar OK og Løten o-lag
Konkurranse: Løvspretten PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 3:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 65%

Linker:
Resultater
Kart
LøsningskartLøsningskart kandidat 1


Slik fungerer kåringen av årets pre-o-post:
Dette er den første av i alt 10 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2017 her på bloggen. Det har i år kun blitt arrangerte 3 terminfestede ordinære pre-o-konkurranser i Norge, samt en pre-o-stafett. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av en vurdering foretatt av redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 10 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke videre vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 4 poster som våre lesere mener er de beste. En utnevnt jury bestående av 3 medlemmer vil stå for den endelige avgjørelsen av hvilken post som blir årets pre-o-post. Vi kommer nærmere tilbake til juryens sammensetning. Det vil bli presentert en kandidat annenhver dag fra 1. desember til og med 19. desember.

Ingen kommentarer: