mandag 21. mai 2018

Prøve-på pre-o med elektronisk stempling

Søndag, første pinsedag, ble Elgdilten arrangert i strålende sommervær fra Vensvangen i Stange kommune, ikke langt fra Espa (kanskje best kjent for "Espa bollen" på Shell "Bolleland" Espa).

Under Elgdilten var det i år tilbud om å prøve pre-o (prøve-på) gratis for de som ønsket en ekstra utfordring. Sigurd Dæhli hadde lagt to løyper, en A-kort løype bestående av 10 nokså enkle A-poster og en A-lang løype bestående av 16 noe mer krevende A-poster. Begge løypene hadde muligheten for falske poster, - ingen skjerm på rett sted. For at alle skulle få noe å bryne seg på var det lagt inn et par mer krevende oppgaver. Før start på selve løypa var det en tidspost bestående av 3 oppgaver.
Mer info om arrangementet kan sees i informasjonskrivet/PM.
Post ni var den samme i både kort og lang løypa

Det var snaue 30 personer som gikk en av løypene. De fleste gikk alene, men det var også mulig å gå flere sammen for de som ønsket det. I A-kort løypa hadde Stein Nordvi, Elverum OK, alle rett og vant med det klassen. I A-lang løypa var det ingen som hadde alle rett, men av de med en feil ble Ståle Sønsterudbråten, Raumar orientering, best med 13 sekunder på tidspost. Med det var han 1 sekund foran Marius Øie, Løten o-lag. Jon-Anders Bordal fra Ringsaker OK var den tredje som kun hadde en feil i A-lang løypa.

Kartet som ble benyttet hadde blitt pre-o revidert i mai 2018, og var i målestokk 1:3000 og hadde 2,5 meters ekvidistanse. Opprinnelig kart over område var NM kartet fra 2007.

Pre-o arrangementet ble også benyttet til uttesting av EMIT som stemplingssystem på postene. Så langt undertegnede kjenner til er dette første gang EMIT har blitt benyttet som stemplingssystem i pre-o. Sportident har blitt benyttet i de seneste internasjonale mesterskapene, - senest i vårens EM i Slovakia.
Bruk av EMIT viste seg å fungere bra. Det ble testet ut to forskjellige måter å montere stemplingsbrikkene på (se bilder under). Begge systemer har sine fordeler og ulemper.  Fordelen med tønne-systemet er at her er det enkel å skjule hva man stempler, mens bukk-systemet gjør det enklere og raskere å stemple.
I tillegg til EMIT som stemplingssystem ble et nettbrett med ANT-appen benyttet til å registrere svar og ta tider.
Stemplingssystem 1
Stemplingssystem 2

Kart: A-kort, A-lang
Resultater: Enkle, detaljerte

Den 9. - 10. juni blir det på nytt muligheten til å delta på pre-o i Hedmark, da samme gjeng som arrangerte søndagens prøve-på pre-o arrangerer to PreO konkurranser og en TempO konkurranse i Elverum og på Budor, se innbydelse på Eventor.

Ingen kommentarer: