søndag 11. august 2019

Sprint-pre-o under o-landsleieren

Årets hovedløp og o-landsleir ble arrangert på Tynset i strålende vær fra 2. - 7. august. Hovedløpet ble innledet med langdistanse på Ripan, mens sprinten ble avholdt i Tynset sentrum dagen etter. Deretter var det klart for o-landsleieren, før det hele ble avsluttet med den tradisjonelle kretsstafetten.
Tynset pyntet til o-fest
Under o-landsleirens treningsdag var sprint-pre-o et av aktivitets-tilbudene i tillegg til tre ulike o-tekniske treningsopplegg og mor-o løp. Sprint-pre-o og de o-tekniske treningene foregikk på Haverslia skistadion rett utenfor Tynset sentrum - 20 minutters gange fra innkvarteringen. Formålet med sprint-pre-o øvelsen var å gi ungdommen en annerledes o-teknisk treningsøkt, samt å gi dem en liten smakebit på hva pre-o er.
Start
Post 3

Post 7
Post 10

Sprint-pre-o ble gjennomført ved at deltakerne tok seg igjennom ei pre-o løype på 260 meter bestående av 10 pre-o poster. Det var lagt 4 forskjellige løyper, en for hver aldersklasse og en for leder/trenere. Løypene var forsøkt lagt med noe ulik vanskelighetsgrad. Blant annet hadde ikke D/H 14 falske (Z) poster, noe de øvrige klassene hadde. For å skille de som hadde like mange rett svar ble anvendt tid på løypa benyttet.
Kart sprint-pre-o, D/H 15
(trykk for bilde for å større bilde)
Løsningskart sprint-pre-o, D/H 15
(trykk på bilde for større bilde)

Totalt deltok ca. 300 ungdommer og 60 ledere/trenere/funksjonærer. Det ble en hektisk dag da alle skulle igjennom løypa i løpet av 7 timer, men det fungerte meget bra takket være et godt gjennomtenkt tidsskjema og mange dyktige funksjonærer. Starten foregikk puljevis (treningsgruppe for treningsgruppe) og deltakerne ble sendt ut en og en med 15-20 sekunders mellomrom. For at ungdommene på forhånd skulle være kjent med pre-o konseptet, hadde alle trenerne gått igjennom løypa noen dager i forveien slik at de kun instruerer egen treningsgruppe. I tillegg fikk alle se på noen demo-poster under aktivitetsdagen (dagen før).

Deltakerne virket jevnt over fornøyd med opplegget, og det vanket en liten premie til vinneren av hver av de fire klassene.

Under følger de 10 beste i hver av klassene:
Topp 10, D/H 14

Topp 10, D/H 15

Topp 10, D/H 16

Topp 10, ledere/trenere


Ingen kommentarer: