søndag 12. januar 2020

Årets pre-o post 2019

Etter at avstemningen ble avsluttet fikk juryen oversendt de fire kandidatene som fikk flest poeng til juryen som har kommet frem til at årets pre-o-post 2019 er...


Årets norske pre-o-post 2019

Juryen besluttet at dette den 18. posten under Ringsaker OKs pre-o arrangement den 19. mai i Næroset var den beste av de fire kandidatene som de fikk oversendt. Følgende fire poster fikk flest stemmer i avstemningen og ble således oversendt juryen:
Kandidat 1, 2, 3 og 8 fikk flest poeng i avstemningen
Årets jury har bestått av Arne Ask, Sondre Ruud Bråten og Knut Terje Ovesen.

Vi gratulerer Ringsaker OK, og løypelegger Geir Myhr Øien med prisen. Teknisk delegert var Jan Erik Haug, Østmarka OK og Jon Anders Bordal Ringsaker OK. Vi håper å komme nærmere tilbake med en nærmere beskrivelse av årets pre-o-post og Ringsaker OK sitt arrangement den 19. mai.

Takk til juryen for arbeidet og til alle som var med å stemte på årets pre-o-post.

1 kommentar:

Financing and advice | Equity, loans sa...

Capital Lending and Mortgage Group offer Business Financing,loans to suit your business plan. Get quick & easy access to the funding you need now,Get the financing you need to help your business grow Quickly. Apply Now, Home finance, Business finance,Personal finance, Company finance, Student finance. Quick Approval,Email: capitallendinghelpdesk@gmail.com
Blog: https://capitallendingfince.blogspot.com/