mandag 7. desember 2020

Årets pre-o-post 2020: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2020 er sjette post under O-treffen som Østmarka OK og Nedre Romerike Handicapidrettslag arrangerte fra Lillomarka Arena. Løypene gikk på østsiden av Badedammen og Elite løypa hadde 20 poster, mens A klassen hadde 15 poster. Terrenget er et mye brukt turområde, men er samtidig ett tradisjonelt skogsområde.

Post 5. var en kartlesningspost hvor man måtte bedømme formasjon og utstrekning av et "berg i dagen" område. Det er en type oppgave som det er relativt sjeldent man møter i norske pre-o løyper. Ettersom utøverne ikke hadde muligheten til å bedømme posten fra sørvest, var det noe mer krevende å avgjøre hvor langt bak skjermene satt. Posten var en A-B oppgave.

I alt presenteres 8 kandidater til årets pre-o-post 2020. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 3: 6. post, O-treffen, 4. oktober
Dato: 4
. oktober 2020
Arrangør: Østmarka OK, Nedre Romerike Handicapidrettslag
Konkurranse: O-treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug og Odd Wiik
Teknisk delegert: Egil Sønsterudbråten

Post 6:
Antall skjermer: 2
Rett svar: A
Riktig svar i %: 69%
Løsningskart


Ingen kommentarer: