tirsdag 1. desember 2020

Årets pre-o-post 2020: Kandidat nr. 1

Årets pre-o sesong ble noe amputert som følge av korona-pandemien. I mange land har så og si hele sesongen blitt avlyst, men i Norge har det vært mulig å gjennomføre høstsesongen tilnærmet normalt hva antallet konkurranser angår. Noen internasjonale mesterskap har det ikke blitt i 2020. Med utgangspunkt i de fem norske pre-o konkurransene som har blitt arrangert i år vil også årets norske pre-o-post 2020 bli kåret.

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2020 er 1. post under "NM PreO" som Lardal o-lag arrangert fra Borgen skistadion 29. august. NM var forøvrig årets første norske PreO konkurranse, da det tidligere på året kun hadde blitt arrangert to TempO konkurranser i Vikersund.

Post nummer 1 under NM var en nese i en lengre skråning. Siden dette var en en-skjerms-post (A) var det opp til utøverne å finne ut av om skjermen var korrekt plassert eller ei. I dette tilfellet var den ikke det, da skjermen var plassert for langt ned i lia. 

Arrangement:
Kandidat nr. 1: 1. post, Lardal, 29. august
Dato: 29. august 2020
Arrangør: Lardal o-lag
Konkurranse: NM PreO
Klasse: NM
Løypelegger: Knut Terje Ovesen
Teknisk delegert: Jan Erik Haug

Post 1:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 78%

Slik fungerer kåringen av årets pre-o-post:

Dette er den første av i alt 8 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2020 her på bloggen. Det har i år blitt arrangerte 5 terminfestede nasjonale pre-o-konkurranser i Norge. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av tips fra bloggens lesere og etter en vurdering foretatt av redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 8 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke videre vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 3 poster som våre lesere mener er de beste. En utnevnt jury bestående av 3 medlemmer vil stå for den endelige avgjørelsen av hvilken post som blir årets pre-o-post. Vi kommer nærmere tilbake til juryens sammensetning. Det vil bli presentert en kandidat hver tredje dag fra 1. desember til og med 22. desember.

Ingen kommentarer: