torsdag 19. mai 2011

Hang 6.post riktig?

Kommentarartikkel av Martin Jullum

Under søndagens norgescupkonkurranse på Tranby ble som vanlig flere poster diskutert etter konkurransen. Post 6 var en post som ikke ble diskutert like heftig som mange andre, kanskje av den grunn at de fleste hadde godtatt denne en-skjermsposten, da noen større stein ikke var å se på dette hogstfeltet. Undertegnede falsket imidlertid denne posten, selv om heller ikke jeg fant noen større stein. Jeg fikk nemlig verken avstander fra vest eller øst til å stemme, og kurser fra post 7 tilsa at dette måtte være en falsk post, med i mine øyne klar margin. At steinen ikke var mer enn maks 70-80cm gjorde meg enda tryggere på at dette var rett valg.


Fasiten sa imidlertid at skjermen hang rett. Resultatene viser at utøverne hadde delte meninger om hvorvidt skjermen hang rett eller ei. 8 av de 15 deltakerne svarte A på denne, 6 svarte Z (falsk), mens en deltaker svarte A og Z (dobbeltklipp). En liten analyse hjemmefra gjort hjemme i ro og mak har imidlertid gjort meg enda mer sikker på at jeg gjorde rett ved å falske denne, til tross for at fasiten sa A.

Fra et flytfoto har jeg nemlig funnet stenen skjermen hang på, og ved tilpasse flyfotoet til kartet ved hjelp av nøyaktig plassering til flere detaljer har jeg funnet ut hvor steinen skulle ligget i følge kartet. For å gjøre det Nedenfor er to bilder gjengitt, et med flyfoto og et uten. De rosa sirklene angir postene slik de var tegnet på konkurransekartet, og den litt mindre grønne sirkelen en sentrert rundt det i hvert fall jeg tolker som steinen skjermen hang på. Vi ser at veien, nærmest som vanlig, er rundet av i hjørnene.

Flyfoto med kart.
Originalkartet  med samme sirkler som på flyfotoet.
Som man kan se av bildene er det altså klar forskjell på der steinen var tegnet på kartet og den steinen befant seg i terrenget. Om jeg har regnet riktig tilsvarer denne unøyaktigheten ca 25m, noe som må regnes som mye i pre-o-sammenheng. Med vanlige 6mm-ringer henger altså posten godt utenfor ringen.

Beklager den litt dårlige bildekvaliteten. Her finnes flyfoto over området, og her er konkurransekartet for den som vil ta en nærmere titt selv.

Jeg håper inderlig ikke dette tas som sutring for at jeg ikke "greide" posten. Poenget med min lille analyse er heller å synliggjøre hvor viktig det er at kartet er godt rundt postene.
Kom gjerne med kommentarer i kommentarfeltet under om du har synspunkter.

9 kommentarer:

pre-ole sa...

Jeg var også av de som falsket posten. Først og fremst på grunn av størrelsen. Steinen var ikke stor nok til å være kartlagt. Det var fine referanser på andre siden av veien på størrelsen av kartlagte steiner. Jeg mener også at steinen skulle ligge mer over kanten på høydekurven. Der ligger det også en stein, (somkunne ses hvis man gikk lenger oppover veien), men denne var heller ikke stor nok til å stå på kartet. I tillegg kunne det vel også settes spørsmålstegne ved fasiten på 3. og 15. post.

Martin sa...

Ja, det var flotte referanser i steinklyngene ved 7. post. Jeg så aldri steinen som du nevner over kanten på høyekurva. Det jeg derimot så var en mye større stein inni det lille grønne området rett ved veien ved 6. post (ikke kartlagt). Om ikke denne steinen var på kartet kunne i hvert fall ikke steinen ved 6. post være det - tenkte jeg da. Jeg var overbevist om at det fantes en stor og tydelig stein over høydekurva, nærmere gjerdet, slik ringen tilsa.

Martin sa...

Når det gjelder 3. post så jeg også at denne ikke satt helt rett, men jeg brukte ikke tid på det da jeg hadde bestemt meg, og var travelt opptatt med å dumme meg ut på 4.post. Uansett, helt enig, skjermen satt langt ifra rett.

Spesielt på løyer med grovt kart bruker i hvert fall jeg store deler av tiden på å finne ut hvor jeg skal legge lista, hvor mye feil skal jeg godta. Denne dagen la jeg lista for å være falsk høyt da jeg godtar både post 2, 3 og 4, en annen dag vet jeg med meg selv at jeg kunne funnet på å falske alle disse tre.

Når det gjelder post 15 er jeg fortsatt usikker. Noe mellom B og C ser jeg på som det mest riktige nå i ettertid. På dette bildet: http://2.bp.blogspot.com/-i7ohUO9WAMI/TdLBD-2esQI/AAAAAAAAAK8/9zrLStXDyZY/s1600/110515_LierbygdaOL_Post15.jpg
står jeg der høydepunktet må slutte for at skjerm B skal være rett, slutter høydepunktet ved den lille steinen er skjerm C rett. Jeg er usikker, det blir i hvert fall veldig kort til toppen og et lite avlagt høydepunkt om det skal stoppe der jeg står på bildet.
Jeg vet ikke helt hvordan det var tenkt at man skulle løse denne posten? Arne?

Ole Arnt sa...

Jeg fikk heller ikke 6. posten til å stemme med retninger og avstand, men valgte å godta den da jeg heller ikke kunne se noen andre steiner lengre øst. I og med at kartet var grovt tok jeg den for å være lagt inn med noe grov margin. Når det gjelder høyden på steiner så står det i kartnormen at den skal være min. 1 m, men vi vet jo alle at de fleste synfarere går ned til 70 - 80 cm hvis steinene ligger åpent og fritt, spesielt ser vi dette ofte på sprintkart. Når det gjelder post 15. post så blir det svært vanskelig å bestemme hvor høydepunktets fot, (nærmeste del mot steinen) befinner seg. Etter kartnormen så kan et høydepunkt være inntil 5 meter i diameter (avlangt høydepunkt 6 meter langt)
Ved et slikt høydepunkt, uten markert fot, blir da spørsmålet om en skal regne foten 2,5 - 3 meter fra topppunktet, eller?
Ellers litt overrasket at ikke flere falsket 13. posten. Den lå klart for nære røysa, krysspeiling fra 14., i forhold til søkkets oppe i, samt det grønne, indikerte at skjermen skulle ha stått 5 - 7 meter lengre til venstre. Ellers fikk jeg erfart at selve stemplingen forøvrig bør skje i riktige ruter også.....

Martin sa...

13. post burde kanskje flere falsket, ja. Jeg gjorde ikke det da jeg syntes den hang ganske riktig, selv om jeg gjerne skulle hatt den noen meter lenger opp, men ikke så mye som 7 meter. Da vi tok bilder etter konkurransen gikk jeg ut til denne posten og forsøkte å følge kurva, noe som var vanskelig her. Og ja, skjermen henger ganske sikkert nedenfor kurva, men jeg mener at kurva ikke går mer enn 1.5m absolutt maks 2.5 meter lenger opp. Jeg skrittet 7 meter oppover fra skjermen og da kom jeg etter min mening alt for langt opp til å være del av. Posten lå også akkurat inne i det grønne og jeg syntes da dette så helt greit ut. Dog begynte jeg å få virkelig dårlig tid, så jeg brukte ikke mer enn 2-3 minutter på denne. Røysa brukte jeg aldri, så det var kanskje det som var "cluet" her??

Flott med litt diskusjon :)

Geir sa...

Førsteinntrykket mitt var at 6. posten var falsk, fordi den lå alt for langt ned og for nærme veien. Etter å ha jobbet en god del med denne posten, uten å finne noen annen stein i den relativt åpne og oversiktelige lia, konkluderte jeg med at skjermen måtte henge på den riktige steinen. Jeg fikk heller ikke retninger og avstander til å stemme. Det som gjorde meg mest usikker var at denne steinen var såpass liten, og spesielt usikker ble jeg da jeg oppdaget den store steinen som lå inne i det bevokste belt mellom postringen og veien (se flybildet i artikkelen). Denne steinen var mye større en den som skjermen hang på, men den var ikke inntegnet på kartet.
Ut fra at jeg ikke greid å finne noen annen stein på hogstflaten, og at kartet var såpass grovt valgte jeg til slutt å godkjenne 6. posten.

Når det gjelder 13. post, så var jeg i samme situasjon som Martin her, med å ha meget dårlig tid, og løste denne posten mer eller mindre i forbifarten. Førsteinntrykket var at A-skjermen hang ganske OK, men ser i ettertid at den henger for langt ut på ryggen.

Widar sa...

Etter mittskjønn ligger vel sannheten et sted mellom grønn og rød ring, sett i forhold til veien spesielt. Jeg ville følt meg ført bak lyset av løypeleggeren dersom denne skulle vært "falsket"; noe jeg forøvrig opplever fra tid til annen. I fot-O har vi ikke lov å bruke innkorrigerte detaljer til poster, sikkert ut fra tidligere erfaringer med litt unøyaktig inntegning. I PreO er det jo en annen sak da kartene må tilpasses. Men det er jo meget viktig at det blir rettferdige poster, noe som kanskje er spesielt viktig for en nykommer fra Sørlandet.

Widar sa...

Forøvrig vedr 6.post; jeg henger meg aldri opp i størrelsen på en stein som er eksponert, men den må jo i allefall være over en halv meter. Ellers:
2. post var uleselig kart.
3. post skulle falskes etter tangentmetoden.
11. mener jeg lå adskillig høyere enn tellekurven vurdert ut fra de neste 2 postene som jeg hadde riktig.
15.posten er jo litt bingo når man ikke kan se foten av HP, iallefall ikke fra sittende stilling. Jeg falsket den ut fra at alle 3 postene lå til side for linjen mellom steinen og toppen av HP.
Og så synes jeg at denne diskusjonen er meget interessant og lærerik, spesielt fordi man har tid til å gå dypere inn i materien enn det man har tid til etter målgang. Jeg gleder meg til neste løpet (PreO i Vest)
18.posten falsket jeg visst i "ørska"

Geir sa...

Vedr. 15. post: Jeg falsket også denne posten, og grunnen til dette var at jeg også syntes at skjermene satt til siden for linjen mellom høydepunktet og steinen (d.v.s. for nærme veien). Jeg prøvde "å se over" høydepunktet for å bestemme linjen. Jeg fikk heller ingen av skjermene (B eller C) til å ligge midt mellom de to detaljene slik jeg definerte dem.
Dette var bakgrunnen for mitt svar.