søndag 12. august 2012

Delt seier i Norgescupen fra Eiksetra

I dag ble den 8. delkonkurransen i Norgescupen i pre-o avholdt fra Eiksetra i Lier. Det er et kjent område for de som har holdt på med pre-o en stund. Både selve NM og den tradisjonsrike NM-epilogen (arrangert som 2-manns stafett) i 2008 ble arrangert med Eiksetra som samlingsplass. I tillegg ble NM i 2010 arrangert noen kilometer lenger øst. Traseen som ble brukt hadde flere fellestrekk med NM-løypa fra 2008, men på fire år var det vel få som husket stort av dette.

Arrangør var Lierbygda o-lag og løypelegger var som vanlig Arne Ask. Området er godt egnet for pre-o, men kartet var kun forstørret opp fra et vanlig orienteringskart med 5m ekvidistanse. Selve om det var gjort noen pre-o-revidering rundt noen av postene, fremstod kartet noe grovt.

Som tittelen hinter til, så ble det delt seier (i eliteklassen vel å merke). Både Geir Myhr Øien og Martin Jullum  hadde alle de 20 postene riktig og hadde best tid på de to tidspostene med 6 sekunder.

Premievinneren i eliteklassen.
I A-klassen (som hadde 16 av de samme postene som eliteløypa) gikk Thorunn Aa. Ovesen til topps med 14 av 17 mulige poeng. Tidspostene gikk ikke like bra for Thorunn, men det spiller liten rolle når hun var poenget foran nestemann.
Løpsleder Eldrid omkranset av premievinnerne i A-klassen.

Kart og resultater ligger i kartarkivet. Detaljerte resultater blir lagt ut når det foreligger fra arrangøren.

4 kommentarer:

Ole Arnt sa...

Det ble nyttet feil symbol for postbeskrivelsene på 20. post søndag og 4. post lørdag. Stående firkant med hel strek skal bare nyttes der det er et helt åpent område, 100 eller 50 % gult på kartet. Etter postbeskrivelsen var A rett svar på 20. posten søndag, dog var sirkelen sentrert mellom "hvit skog" og tettere vegetasjon som tilsa en Z-post.

Likeens på 4. post lørdag. Her skulle den stående firkanten med hel strek vært nyttet. Symbolet som var brukt betyr åpning/glenne i "hvit skog", hvor det enten er bestandsgrense eller grønt omkring. Etter postbeskrivelsen her var A-svaret egentlig riktigere enn B, men også denne mener jeg burde ha blitt strøket hvis protest.

Martin sa...

Jeg var jo ikke med på lørdag, så kan kunne snakke for min erfaring fra søndagen. Jeg tolket det som at det var det hjørnet av det gule området som var ment (50% gult, altså korrekt postbeskrivelse) Både post A og B satt ikke i noe slikt hjørne, og dermed var posten falsk. (Skulle vel vært 4-5 meter lenger til venstre sett fra siktepinnen) Jeg antok at det var det gule området som var ment, og at det kun var ringsentreringen som var feil. Er det korrekt? Jeg forstår du har tolket det annerledes Ole-Arnt? Hva har dere andre oppfattet?

Generelt synes jeg var det mye sløv ringplassering på denne konkurransen. Med Ocad eller andre løypeleggingsverktøy er det svært enkelt å plassere sentrum av sirkelen korrekt med nøyaktighet på 1/10 av en millimeter. Jeg mener dette er viktig i en pre-o-løype, og noe man bør kunne forvente i en Norgescupkonkurranse. Når slikt ikke er på plass blir man som utøver usikker hva løypelegger egentlig har ment.

Forvørig var vel postbeskrivelsen på post 17 på søndag enda mer feil. Det finnes ikke noe hjørne på det gule som går i den retningen.

Ole Arnt sa...

Jo, jeg er enig i at 20. posten var mere falsk enn rett, men med svært liten margin. Problemet besto først og fremst i at postsirkelen ikke var sentrert der det er åpent område(slik som postbeskrivelsen angir) Da står man ovenfor et problem: Skal man løse etter ringsentreringen, eller som i Sverige hvor postbeskrivelsen overstyrer sentreringen? Med såpass diffuse grenser på det gule blir det meget liten margin når feilen bare er 4-5 meter.

Men for all del. Vi fikk servert ei meget god løype totalt sett, og all heder og ære til Arne og Knut Terje som gang etter gang ofrer seg slik at vi andre får konkurrert.

Martin sa...

Yes, også helt enig med Ole-Arnt at vi fikk servert en bra löype, det var bare de siste små detaljene som manglet - detaljer som ikke koster stort, men til gjengjeld öker konkurransekvaliteten betraktelig.

Vi er alle svärt takknemlige for at Arne og Knut stiller opp så fantastisk mye som de gjör :)