onsdag 15. juni 2011

Ny versjon av kart- og resultatarkivet

I høst presenterte vi vårt nye kart- og resultatarkiv, som siden den tid har vært å finne øverst i høyre margen på denne siden. Siden lanseringen har det ikke kommet til noen nye konkurranser i arkivet.
Grunnen til den manglende oppdatering er at vi i løpet av vinteren/våren har jobbet med å utvikle en ny versjon av kart- og resultatarkiv, som blant annet inneholder filtreringsmuligheter.

Vi har nå gleden av å presentere versjon 2.0 av kart- og resultatarkivet. Arkivet finner dere på http://home.no/preoliten/arkiv2/alle.html, og vil finnes via linken i høyre marg. Noen av nyhetene i denne versjonen av arkivet er:
  • Arkivet har fått ny lay-out.
  • Arkivet er satt opp med fem forhåndsdefinerte faner, slik at man nå kan velge å liste ut alle kart og resultater fra Norge eller Sverige, eller kanskje man er interessert i å finne resultatene fra internasjonal pre-o/trail-o mesterskap.
  • I tillegg til den eksisterende sorteringsmuligheten, er det nå mulig å benytte tabellens filtreringsmuligheter.
  • Linkene til kartene og resultatene presenteres nå med egne symboler alt etter som hva slags dokument det er link til.
Mer informasjon om hvordan hvordan bruke siden, og hva de ulike kart- og resultatsymbolene betyr, finnes under fanen «Om siden».

Presisjonsorienteringsguttas nye kart- og resultatarkiv
Per nå ligger alle norske konkurranser fra 2009 og fram til dags dato ute, samt en del svenske konkurranser. I tillegg har vi lagt ut fjorårets internasjonale konkurranser. Vi vil prøve å oppdatere arkivet med kart- og resultater fortløpende etterhvert som konkurransene finner sted. 

Vi håper dere finner arkivet nyttig og interessent. Kom gjerne med tilbakemeldinger på det nye oppsettet og layouten.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Bærre lækkert!

Egil

Anonym sa...

is it possible to add all the finnish maps too?

-> 10 national competitions / year

Martin sa...

@Lauri (I assume): I guess so. If you can provide scanned maps and results, details about the date, planner and controller we can at least include previous competitions. We can however not guarantee that it will be updated after each competition in Finland, but the big competitions will most certainly be included.

Results (one pdf-file is preferred) and maps, with details about date, planner and controller can be sent to preoliten@gmail.com