mandag 5. desember 2011

Årets pre-o-post 2011: Kandidat nr. 3

Årets tredje kandidat er den andre posten under NM fra Vombakken ved Gjerde almenning. Posten var en falsk 5-skjermspost i et søkk ved kanten av et grustak. Det var i praksis kun tre av skjermene som var aktuelle da de resterende ikke lå i søkk. Oppgaven krevde nøyaktig vegetasjon- og kurvelesing. Siden post 1 også var falsk startet man altså NM med to krevende falske poster, så også den mentale styrken ble satt på prøve.

Kandidat nr. 3: 2. post under NM  10. september
Arrangement:
Dato: 10. september 2011
Arrangør: Raumar orientering
Konkurranse: NM
Klasse: Elite
Løypelegger: Hans Larsen og Egil Sønsterudbråten
Kontrollør: Alf Stefferud

Post 1:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 48

Linker:
Resultater
Kart del 1, kart del 2
Løsningskart

Konkurransens bloggomtale: Sekunddrama i kampen om NM-gullet

Løsningskart for kandidat nr 3.Ingen kommentarer: