onsdag 7. desember 2011

Årets pre-o-post 2011: Kandidat nr. 4

Årets fjerde kandidat er 15. post under O-treffen som Østmarka i år arrangerte på Fornebu. Her gikk løypa i området hvor Norges hovedflyplass lå i perioden 1939 til 1998. Deler av området er omgjort til park, mens andre deler er å betrakte som rekreasjonsområder.
Den 15. posten befant seg i et "cluster" med to andre poster, noe som gjorde at man hadde hele fem skjermer å forholde seg til. Denne posten krevde nøyaktig lesing av høydekurver, men det var også mulig å benytte mere internasjonale løsningsmetoder.

Kandidat nr. 4: 15. post O-treffen, 18. juni
Arrangement:
Dato: 18. juni 2011
Arrangør: Østmarka OK 
Konkurranse: O-treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Kontrollør: Kjell Ingvaldsen

Post 15:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 53

Linker:

Konkurransens bloggomtale: Flotte løyper og god VM-trening på Fornebu

Løsningskart for kandidat nr. 4. (Grønn sirkel indikerer der skjermen skulle hengt.)

Ingen kommentarer: