torsdag 1. desember 2011

Årets pre-o-post 2011: Kandidat nr. 1

Her kommer den første kandidaten til kåringen av årets norske pre-o-post 2011. Det vil i år, som i fjor, bli presentert 10 kandidater fra årets konkurranser. Det har i år kun blitt arrangert 12 norske pre-o konkurranser, mot 17 i 2010. Dermed er det de tilsammen 232 ordinære pre-o postene i disse konkurransene som har blitt vurdert, når de nominerte har blitt plukket ut.
Juryen vil ikke komme med noen utfyllende begrunnelse for hvorfor akkurat disse 10 kandidaten har blitt plukket ut, da vi ønsker at leserne skal gjøre opp sin egen mening om postene.

En ny post vil bli presentert annenhver dag fremover til og med 19. desember. Deretter vil avstemmingen bli åpnet og leserne avgjøre hvilken post som er den beste av de nominerte og dermed får tittelen årets pre-o-post 2011.Kandidat nr. 1:
Årets første kandidat er den første posten under andre dagen av Norwegian Spring som fant sted ved Grålum skole i Sarpsborg. Dette var årets andre pre-o konkurranse, som dessverre ble preget av mye tåke. Den første posten var en 5-skjerms post, hvor postbeskrivelsen var den sørøstre nesa. Oppgaven bød på nøyaktig kart og kurvelesing. Den tette tåka gjorde denne oppgaven ekstra utfordrende.

Kandidat nr. 1: 1. post Norwegian Spring, 3. april
Arrangement:
Dato: 3. april 2011
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: Norwegian Spring
Klasse: Elite
Løypelegger: Martin Jullum
Kontrollør: Knut Ovesen

Post 1:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 47

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransens bloggomtale: Svensk dominans i Sarpsborg

Løsningskart for kandidat nr. 1

Ingen kommentarer: