lørdag 10. mars 2012

NM i temp-o fra i år

Fornuften seiret på dagens forbundsting da det ble bestemt at NM i temp-o skal innføres fra i år, 2012. Forbundsstyrets forslag var innføring fra og med 2013 og har høstet mye kritikk i miljøet. (Anders Nordberg, Pre-Ole, preo.no og Preoliten)
Østfold o-krets ved Bjørn Axel Gran fremmet under tinget et motforslag som innebar innføring fra i år. Dette har vært pre-o-utvalgets ønske hele veien. Motforslaget vant med 28 mot 21 stemmer slik at vi kan konkurrere i NM i temp-o allerede under NM til høsten.

Takk til alle som stemte for innføringen i år og alle andre som har jobbet med saken. En spesiell takk går til Knut Ovesen, påtroppende leder av pre-o-utvalget, som har jobbet veldig bra med argumentasjon og fremmingen av denne saken.

Det er også gledelig at natt og ultralang beholdes som grener med NM-status i ordinær orientering.
Ingen kommentarer: