søndag 11. november 2012

Allmøte på Skedsmokorset

I helgen var ca. 20 pre-o-entusiaster samlet til allmøte på Skedsmokorset. Dette var en to-dagers samling med den hovedhensikt å planlegge kommende sesong og samtidig oppsummere årets som har gått.

Leder av pre-o komiteen Knut Terje Ovesen var møteleder, og hadde satt opp et fyldig program. I forkant av møtet hadde Knut utfordret en god del deltagere til holde innlegg som en innledning til de enkelte postene på programmet. Dette fungerte meget godt og alle de forespurte hadde gode innlegg/presentasjoner. Etter første dag lå vi godt bak oppsatt tidsskjema, men Knut greide på en glimrende møte å ta igjen det taptei løpet av dag 2.

Noen av sakene som ble diskutert var:
  • Økonomi
  • Terminliste for 2013
  • Avvikling av preo.no som Norsk Orientering sin offisielle nettside for pre-o. www.orientering.no skal være Norsk Orientering sin offisielle nettside for alle grener av orientering.
  • Pre-o-folkets fond
  • Rapportering til NOF om årets aktivitet. Hva og hvordan?
  • Kvalitetsheving av norske pre-o konkurranser
  • Endring i konkurranseregler, nasjonalt og internasjonalt
  • Profilering av pre-o. Hvordan kan vi best nå ut til nye potensielle utøvere?
  • Regler for uttak til internasjonale mesterskap
  • Oppsummering av årets sesong
Det var en meget diskusjonsglad forsamling som var samlet på Skedsmokorset, så det ble mange gode diskusjoner om både store og små ting. I tillegg hadde vi på dag 2 besøk av integreringskonsulent i Norsk Orientering Lone Brochmann som hadde flere gode innspill til diskusjonen, spesielt dette med å nå ut med sporten vår til flere potensielle utøvere. Vi håper å få et tett og godt samarbeid med henne fremover. Det kom mange gode innspill på hva vi bør fokusere på i 2013, og noen konkrete forslag til endringer på dagens opplegg. For eksempel ble det bestemt at det foran kommende sesong skal lages en forenklet arrangørveiledning, sjekkliste, i tillegg til de veiledningsdokumentene som allerede eksisterer.
Stemningsbilde fra samlingen
Under dag 2 av samling hadde Ole-Johan Waaler live oppdatering fra møtet på sin blogg. Les også om hva Ole-Johan skriver om første dag av samlingen. Presentasjonen som Geir og Martin hold om "Kvalitetsheving av norske pre-o konkurranser" kan dere se her.

Takk til Knut Ovesen med medhjelper som har fått i stand denne samlingen. Slike samlinger er meget nyttige. Neste allmøte vil finne sted i forbindelse med Norwegian Spring, den 20.-21. april.

Ingen kommentarer: