søndag 18. november 2012

Hva er en god pre-o-post?

Etter en lang sesong med mange konkurranser både i inn- og utland, har man blitt stilt ovenfor mange forskjellige oppgaver og postplasseringer. Hva som er en god pre-o-post er det selvsagt delte meninger om, så hva mener du faktisk var den beste utfordringen og oppgaven i løpet av årets norske pre-o-sesong?

For å sette fokus på god løypelegging i pre-o, vil vi også i år gjennomføre kåringen av årets norske pre-o-post.  Kåringen gjennomføres i år for tredje gang. Årets pre-o-post i 2010 ble post 7 under OL Vallset/Stange sin konkurranse, mens tittelen årets pre-o-post 2011 gikk til post 3, første dag en Halden SK sin Norwegian Spring ved Fredriksten festning.

Årets kåring vil foregå på en litt annen måte enn de to foregående gangen. Vi vil som tidligere år fra og med 1. desember presentere en og en av de nominerte postene her på bloggen. Etter at samtlige nominerte poster er presentert vil vi gjennomføre en avstemming som tidligere. Det som skiller årets kåring fra tidligere, er at de 4 beste postene fra avstemmingen vil gå videre til en jury som foretar den endelige kåringen av årets vinner. Juryen består av tre representanter fra pre-o-utvalget; Knut Terje Ovesen, Ole-Johan Waaler og Liv Horntvedt.

Det har totalt blitt arrangert 14 terminfeste pre-o-konkurranser (karusell-konkurranser inngår ikke) i Norge i 2012. Vi velger også i år og ekskludere tidsposter og oppgaver og stasjoner fra temp-o-konkurranser. For at ingen poster skal gå i "glemmeboken" vil vi gjerne at dere kommer med forslag til gode poster i kommentarfeltet under eller på e-post til preoliten@gmail.com, gjerne med en begrunnelse for hvorfor posten bør nomineres. Det er ingenting i veien for å foreslå poster fra konkurranser der man selv har vært involvert i løypene. Du finner kartene fra alle de norske pre-o konkurransene i kartarkivet.

Gutta bak presisjonsorienteringsguttas blogg, Geir Myhr Øien og Martin Jullum vil plukke ut de nominerte postene. Alle innspill til utvalg av poster må være "redaksjonen" i hende innen 28. november.
Årets pre-o-post i 2011 ble post 3 under 1. dag av Norwegian Spring
Her finner du oversikten over alle kandidatene fra 2010 og 2011.

Ingen kommentarer: