tirsdag 30. april 2013

Kurs i kart og kompass

Kurs i kart og kompass rettet mot pre-o er ikke dagligdags, men denne våren har Nedre Romerike Handicapidrettslag, NERO HIL, arrangert et slikt kurs. Kursansvarlig Odd Wiik har i løpet av to kvelder gjennomgått karttegn, kompasskurs, postbeskrivelser med mer. Odd kan fortelle at det har vært god oppslutning om kurset, med rundt 10 deltakere hver kveld.

NERO HIL er et allidrettslag med mange medlemmer og har som mål å få disse mer aktive. Det arrangerte kurset er et tiltak med dette som hensikt, samtidig som det er et ønske om å gjøre pre-o-gruppa større, på den måten synliggjøre sporten og dermed kunne rekruttere ytterligere deltakere etter hvert. Odd forteller at han håper at flest mulig av kursdeltakerne deltar på pre-o karusellen utover våren og sommeren, og at noen kanskje etter hvert blir med på terminfestede pre-o-konkurranser.

Kurset ble avsluttet med et enkelt treningsløp fra Sandbekken skole. Her var det lagt ei løype med varierende vanskelighetsgrad, men hovedsakelig B-nivå. Ni deltakere gjennomførte treningsløpet. Kursleder Odd Wiik var tilstede i løypa for å kunne gi råd og tips uten å påvirke utfallet i for stor grad. Varierende resultater tyder på ulik tolkning av oppgavene hos den enkelte deltaker. Etter gjennomført løp ble postene gjennomgått med en forklaring av hvilken skjerm som var korrekt plassert. Odd kan videre fortelle at det umiddelbart etter treningsløpet ble uttrykt ønske om et oppfølgingskurs, men at samtlige deltakere i første omgang ble oppfordret til å bli med på karusellløpene for mer trening.Stor honnør til NERO HIL og Odd Wiik, for initiativet og gjennomføringen av et slikt kurs. Dette er et tiltak som er til etterfølgelse for andre. Slike tiltak er viktige for å gjøre pre-o-sporten mer kjent ute blant folk, noe som igjen forhåpentligvis vil medføre økt rekruttering til denne flotte sporten som er vår tilpasset alle, uavhengig av eventuelle handikap. Her kan eliteløpere i orientering konkurrere mot personer som sitter i rullestol.

Vi gratulerer NERO HIL med et vel gjennomført kurs!

Kart fra avsluttende treningsløpet.

Ingen kommentarer: