mandag 10. juni 2013

Topp konkurranser i Mjøs Pre-o

På lørdag og søndag ble Mjøs pre-o avholdt med konkurranser på Stange arrangert av henholdsvis OL Vallset/Stange og Eidsvoll o-lag.

Gunnar Olsen og Widar Taxth Løland i tenkeboksen.
På lørdag stod tradisjonell pre-o på programmet. Her hadde de erfarne løypeleggerne Odd Håkensen og Ole Arnt Skaaraas lagt en variert og meget god løype, kontrollert av Geir Myhr Øien. Her var det variasjon både i vanskelighetsgrad (fra ganske greie poster til meget krevende kartlesingsposter) og posttype (fra flere poster på samme kolle og detalj til mer utspredde skjermer på forskjellige detaljer).

Av de mer krevende postene var post 15 som hadde beskrivelse kolle, mens som var plassert helt framme på kanten og ikke midt på kollen slik den skulle. Denne var altså falsk, men satt vel kun omtrent 2.5m feil. Når poengene skulle summeres opp var det til tross for en krevende løype tre stk som hadde alle de 20 postene rett - det takket være et presist kart og selvsagt gode prestasjoner av de tre utøverne. Martin Jullum var raskest av disse og vant dermed eliteklassen, mens Widar Taxth Løland og Lars Jakob Waaler var de to andre med full pott på 2. og 3. plass. I den for dagen ekstra krevende A-løypa vant Gerd Yttervik med hele to poengs margin, mens B/N-klassen ble vunnet av Emmy Skavdal.
Den omtalte falske krevende 15.post på lørdag

På søndag var det klart for temp-o og andre dag av Mjøs pre-o. Denne gangen stod Geir Myhr Øien for løypene, mens Ole Arnt Skaaraas var teknisk delegert. Konkurransen inneholdt hele sju stasjoner, mens med begrenset med mannskap ble konkurransen delt opp slik at alle gjennomførte tre stasjoner først, før mannskapet fikk forflyttet seg til de neste fire stasjonene før man fortsatte konkurransen. Metoden fungerte fint og kan utmerket godt benyttes for å kunne få inn litt flere stasjoner i en temp-o-løype. Temp-o-konkurranser er uansett såpass raskt unnagjort at litt venting midtveis ikke er noe problem. Også denne dagen var variasjon et stikkord når det gjaldt løypene. Alt fra urbant terreng, park og grustak til tradisjonelt skogsterreng var representert i løypa. Eliteklassen ble også denne dagen vunnet av Martin Jullum
Stasjon 4 på søndagens temp-o
som var feilfri på temp-o-løypa. Lars Jakob Waaler ble nummer to med 115 sekunder lenger svartid, mens Ole Johan Waaler var ytterligere 52 sekunder lenger bak. Dessverre var det to utøvere som etter alt å dømme hadde fått kartene i feil rekkefølge på klynge tre. Det er alltid vanskelig å bevise noe slikt, og det er heller ikke opplagt hvordan noe sånt skal håndteres om det skulle oppstå. I dette tilfellet var det veldig klare indikasjoner på at dette hadde skjedd for to utøvere på rad. Videre var pallen helt upåvirket av dette og det var minimale rokkeringer uansett hva slags avgjørelse man endte opp med. Arrangøren valgte etter nøye vurderinger å stryke hele stasjonen. Et alternativ hadde vært å kun endre svarrekkefølgen for de to utøverne. Da ville det ikke påvirket andre enn de nevnte to, bortsett fra at ulik rekkefølge på postene kan gi noe ulik vanskelighetsgrad på klyngen. Ved å stryke stasjonen kunne man imidlertid ende opp med å snu om på rekkefølgen blant utøvere som ikke hadde hatt helt like vilkår uten noen som helst form for arrangørfeil. Som nevnt hadde det imidlertid liten betydning hva som ble gjort i dette tilfellet. Det aller beste hadde uansett vært om dette ikke hadde inntruffet, men med dagens system der det må være postmannskapets ansvar å rokkere om på rekkefølgen og noen utøvere kaster tidspostkortene både hit og dit etter at de er besvart dem, er det ikke til å unngå at slikt kan skje en gang i blant- vi er bare mennesker. Løsninger på problemet ble selvsagt diskutert i ettertid, og et system med overdekkende fliker på siden med tall for hver stasjon som utøveren selv er ansvarlig for å sjekke (mannskap spør om postrekkefølgen er godkjent) var vel blant de beste forslagene. Et slikt system bør i så fall også innføres som standard også på tidsposter i ordinær pre-o. Om noe blir innført som standard gjenstår imidlertid å se - vi i pre-o-miljøet er flinke til å diskutere løsninger, men langt fra like gode til gjøre noe med problemet som i dette tilfellet er å formalisere retningslinjer og innføre dem som standard.  Har du spesifikke forslag til hvordan nettopp dette problemet kan løses, skriv gjerne en kommentar i kommentarfeltet nedenfor og bring saken videre. 

Stor takk til helgens arrangører, og spesielt kart- og løypeteamet Odd Håkensen, Ole Arnt Skaaraas og Geir Myhr Øien for en konkurransehelg med topp kvalitet på kart og løyper, samt arrangementet som helhet. Vi håper alle vi kan komme tilbake til Mjøs pre-o også neste år med like gjennomarbeidede kart og løyper fra dette eminente løypeteamet! Som gjentakelse fra forrige ukes O-treffen ble resultatene lagt raskt ut på Eventor. Flott!

Kart og resultater fra helgens konkurranse ligger som vanlig i kartarkivet.

2 kommentarer:

Kjell Ingvaldsen sa...

Om utfordringen med muligheten for at kartene ikke ligger i riktig rekkefølge, så er det foreslått flere mulige løsninger.

En er at kartene ikke gis som en bunke løse ark, men er festet sammen i riktig rekkefølge. Min mening er i tilfelle at den beste metoden er å feste dem sammen med en nøkkelring eller tilsvarende i øvre venstre hjørne. Nå blir det bladd på mange måter, "noen utøvere kaster tidspostkortene både hit og dit" blir det skrevet, men med en standarisert løsning vil alle kunne trene seg opp på denne varianten. Og ring oppe til venstre er en løsning som sikrer at rekkefølgen holdes, gir stor frihet, og er lett å tilpasse seg.

Et annet forslag som er fremmet er å legge en større del av ansvaret på utøveren, men da også legge forholdene til rette for denne å sjekke om man har fått kartet i riktig rekkefølge. Denne beskrives jo i selve bloggen, men jeg vil utdype litt.

Denne metoden er nesten avhengig av en eller annen form for laminering. Og de ferdiglaminerte kortene vil alle være av lik størrelse. MEN: Selve arket inni plasten varierer i størrelse og form. Forsidearket mangler en stripe på venstre side. Der er det bare klar plast. Kart en har en flik oppe til venstre, med et 1-tall. Kart to har en flik dobbelt så stor, med et 2-tall i nederste halvdel, tredje kart en tre ganger så stor flik, med 3-tall i nederste tredjedel osv. Hvis kart tre nå har blitt lagt foran kart to, så vil man ikke se noe 2-tall. Man vil i stedet se et hvitt felt. Med dette vil både stasjons-betjening og deltager med et raskt blikk kunne kontrollere om kartene ligger i riktig rekkefølge. Et raskt blikk viser om alle tall står der, og da er det greit.

Vi bør se på mulige lsøninger på dette, og implementere en slik. Generelt er utviklingen av TempO nå kommet så langt at det kanskje er på tide å utarbeide en felles arrangørveiledning, hvor dette bør være et moment.

Kjell Ingvaldsen

Geir sa...

Temp-o kartene fra søndagens konkurranse er nå å finne i kartarkivet.