tirsdag 27. august 2013

Pre-o på Aklangen

I helgen arrangerte Fossekallen IL to pre-o-konkurranser fra Aklangen like utenfor Hønefoss, samme sted som samme klubb arrangerte pre-o for 2 år siden. Det er fjerde året på rad at den lille klubben Fossekallen arrangerer pre-o i begynnelsen av høst-sesongen.

Som nevnt gikk løpet fra Aklangen, som er kjent som et flott orienteringsterreng. Løpet gikk på et ordinært o-kart fra 2011, som dessverre ikke var blitt noe pre-o-revidert til konkurransen. Det var klart og tydelig opplyst i PM og på samlingsplass at det var klare svakheter med kartet og at det var tatt hensyn til dette i løypeleggingen, spesielt når det gjaldt falske poster. Likevel fikk deltakerne store problemer med å løse oppgavene, spesielt første dag. Noen valgte strategier som ignorerte større kartfeil, mens andre valgte å falske mange poster da kartet ikke stemte, andre igjen valgte å sjonglere litt mellom å stole på kartet og være veldig rund i kantene. Resultatmessig var det uansett ingen som traff spesielt godt.

Arne Vilberg gikk til topps på søndagens konkurranse.
Når resultatene ble telt opp, var det Odd Håkensen som hadde den beste poengsummen med 15 av totalt 20 poeng og best tid på tidspostene, nummer 2 Martin Jullum hadde også 15 poeng, mens Egil Sønsterudbråten på 3. plass hadde best tid av de med 14 poeng. Med så mange lave poengsummer ble det naturlig nok mange diskusjoner i etterkant og teknisk delegert Knut Ovesen så det som nødvendig å ta en liten gjennomgang av fasiten i plenum. Noen ble klokere av det, andre ikke. Det ble uansett ikke lagt inn noen protester og vinner Odd Håkensen applaudert fram. Da de offisielle resultatene ble publisert tirsdag var fasiten blitt endret fra Z til B på post 6, men da ingen hadde svart Z og så og si alle hadde svart B endret ikke dette resultatet noe.

Undertegnede deltok ikke på søndagens konkurranse, men rapportene sier at både kart og løyper holdt noe høyere kvalitet denne dagen. Arne Vilberg gikk her til topps med 18 av 20 mulige poeng. Lars Jakob Waaler hadde samme poengsum, men hadde dårligere tid på de to tidspostene. Selv med en noe laber dag første dag for nevnte Waaler gikk han altså til topp sammenlagt.

Takk til Fossekallen IL for arrangementet. Vi håper å komme tilbake til konkurranser neste år og at det da kanskje også blir tid til å revidere konkurransekartet litt.

Kart og resultater er på plass i arkivet.

Ingen kommentarer: