lørdag 14. september 2013

NM gull til Ole-Johan Waaler

Ole-Johan Waaler slo til under NM,
og sikret seg NM-gullet
NM gullet i pre-o gikk i år til Ole-Johan Waaler, Porsgrunn o-lag, som sikret gullet med ett poeng foran nummer to, Martin Jullum, Halden SK. Bronsemedaljen gikk til Ole Arnt Skaaraas, OL Vallset/Stange.

Årets pre-o NM ble arrangert av Kongsberg o-lag fra Hoff gård, som samtidig var samlingsplass for løpernes mellomdistanse finaler. Pre-o konkurransen hadde start ca. 750 meter sør for samlingsplass, hvor den fulgte Grønliveien innover. Årets NM løypelegger, Kjell Ingvaldsen hadde lagt ei løype som i stor grad bestod av bedømmingsposter. Kartet som var i målestokk 1:3000 var noe grovt målestokken tatt i betraktning. Små feil og unøyaktigheter blir mye tydeligere ved bruk av et kart med så stor målestokk, enn om målestokken for eksempel hadde vært 1:5000.

NM-vinner Ole-Johan Waaler var den eneste med kun 2 feil i løypa, mens det var hele 5 stykker som hadde 3 feil. Noe av grunnen til at det ble såpass mye bomming var at marginen mellom falsk og ikke falske tidvis var ganske liten. Dette gjaldt spesielt post 5 og 14.
Post 14
Post 14 var noe så originalt som hus, uten noen ytterligere postbeskrivelse. Bygningen det var snakk om var en åpen carport/takoverbygg som for øyeblikket huset en båttilhenger. Ettersom dette var et "åpent hus" var det mulig å plassere skjermene inne i bygningen. To skjermer var plassert på hvert sitt hushjørne, mens den tredje skjermen var plassert nokså midt i bygget. Ved nøye bedømming, så kunne man se at skjermen ikke stod 100% midt i bygget. Dette kunne man blant annet se, når man sammenlignet postens plassering med byggets møneretning. Den aktuelle skjermen stod i tillegg litt for langt bak, men feilmarginen var ikke mer enn ca. 50 cm fra midt i bygget, og var dermed en feilpost. Mange hadde registrert at skjermen ikke stod 100% korrekt plassert, men valgte like vel å godta posten, da de mente posten var tilstrekkelig nøyaktig plassert.

Tidspoststasjonen var på veg tilbake til samlingsplass, nærmere bestemt akkurat der starten var. Disse var ganske krevende, noe som førte til en del bom, og noe lengre svartider enn det som ofte er tilfellet.

Det ble lagt inn klage på to poster, men disse ble avvist av arrangøren. Da klagen ikke ble fulgt med noen protest, ble opprinnelig resultatliste stående, og Ole-Johan Waaler kunne motta sitt NM-gull.

Medalje vinnerne under NM pre-o 2013
I morgen fortsetter NM med den relativt nye NM øvelsen; TempO. Samlingsplassen er den samme som for dagens pre-o NM. I denne konkurransen skal vi få bryne oss på et kart i målestokk 1:3000 med 1 meters ekvidistanse.

Kart, løsningskart og resultater fra pre-o NM er å finne i arkivet.

Topp åtte

2 kommentarer:

Kjell Ingvaldsen sa...

Som løypelegger tillater jeg meg å komme med en kommentar om post 14. Postbeskrivelsen "Hus", uten noe mer spesisifsering, er det ikke så veldig ofte vi har mulighet til å bruke. Så jeg greide kort og godt ikke å la vær.

Og siden jeg selv heller til at vi skal beholde bedømmingsoppgaver, og at jeg sessuten mener at man kan ha små marginer når det er mulig å bestemme så nøyaktig som i dette tilfellet, så valgte jeg en oppgave som gikk på et lite feilplassert flagg.

For det fantes flere 100% sikre måter å konkludere med at aktuelt flagg IKKE sto midt i. Mønet er nevnt, også husets lengde. Dessuten hadde man diagonalene. Begge var tilgjengelig for deltagerne for nøyaktig sikting, og da ser man at flagget henger for langt øst.

Kjell Ingvaldsen

Martin sa...

Av de postene jeg hadde feil svar på henhold til fasit så er det denne jeg har angret mest på. (På post 13 og 20 er jeg fornøyd med mine svar.)
Jeg så at skjermen på post 14 ikke satt 100% der jeg ville plassert den i forhold til stolpene. Det største argumentet ovenfor meg selv burde vært "posten har ingen mening om den ikke er falsk". Det er et godt argument ovenfor meg selv, men et dårlig argument for løypelegger for å lage en falsk post ut av det.

Grunnen til at jeg likevel valgte å godkjenne denne var
1. Jeg estimerte posten til å være ca 30 cm feil. Jeg har ALDRI i min pre-o-karriere hatt falsk på så liten margin.
2. Pinnen satt skeivt og uten å være festen ved "roten". Den var etter hva jeg kunne se kun lent inntil hengeren og festet høyere oppe på pinnen. Det betyr at skjermen kan ha flyttet seg noen centimeter fra den ble satt ut av arrangøren.
3. Kartet var generelt grovt.
4. Det stod i PM at falske poster var klare falske poster (ja, det stod også noe mer bak). 30cm er ikke "klart falsk" under noen omstendigheter i mine øyne.

Det største problemet med posten er at jeg (og sikkert flere andre som har bommet) har gjort akkurat den samme jobben som de som får et poeng for det. Jeg har gjort akkurat de bedømmingene som løypeleggerne har tenkt at man skal gjøre, men jeg får likevel ikke noe poeng.

Et annet problem er den dagen man har et helt lignende hus der taket går ut 40 cm lenger på den ene siden og posten faktisk ikke skal stå midten mellom disse pålene - håper vi aldri får noe sånt.

Jeg synes det er greit nok at du (om du absolutt MÅ ha med bedømmingsposter) ikke greide å la være å bruke huset, Kjell, men hadde du tredoblet marginen hadde oppgaven gått på å bedømme om posten satt i midten av huset eller ikke. Med så liten margin gikk oppgaven dessverre heller ut på å prøve å finne ut av hva i huleste løypelegger har tenkt her.