lørdag 23. november 2013

Allmøte pre-o 2013

Pre-o-sesongen 2013 er avsluttet og det er tid for å oppsummere årets sesong og legge planer for kommende sesong. Pre-o-utvalget hadde derfor invitert alle de som er interessert i pre-o til allmøte på Skedsmo samfunnshus, samme sted som allmøtet ble arrangert for et år tilbake.

Ca. 20 personer hadde funnet vegen til Skedsmokorset en relativt kald novemberdag. Pre-o-utvalgets leder Knut Terje Ovesen ønsket velkommen og innledet med en oppsummeringene av de aktivitetene som pre-o utvalget har vært involvert i det siste året. Det var satt opp en fyldig saksliste, men Knut styrte møtet med stø hånd, og greide på et imponerende vis å holde tidsskjemaet, noe som ikke er så enkelt når mange diskusjonsglade mennesker samles.

Følgende sakser stod på sakslista:
 • Omorganisering av Pre-o-utvalget.
 • Allmøtets rettigheter i forhold til Pre-o-utvalgets ansvar og oppgaver
 • Endringer i ranking og uttaksregler?
 • Hvordan blir terminlista for 2014?
 • Pre-o-tekniske spørsmål til diskusjon (slider her)
 • Hva kan gjøres for å øke interessen og hvordan løfter vi Pre-o-sporten i Norge? (slider her)
 • Aktuelle saker til diskusjon (Direkte A-klasse, rankingpoeng for arrangører, reise til mesterskap, NM pre-p over 2 dager?)
 • Omtale og ettersnakk etter pre-o-konkurranser
 • Praktiske oppgaver som må løses (Klasseinndeling yngre utøvere, ansvarlig O-festivalen og NM Pre-o 2014, teknisk delegerte 2014)
 • Valg av nytt pre-o-utvalg
For ytterlige info om hva som ble tatt opp under de ulike sakene, se Pre-Ole sin live oppdatering fra allmøtet.

Valgkomiteen hadde hatt en vanskelig jobb i forbindelse med finne kandidater til et nytt pre-o utvalg, da alle dagens medlemmer og varamedlemmer med unntak av Ole-Johan Waaler hadde valgt å takke nei til gjenvalg. Det ble tidligere på dagen enighet om at antallet utvalgsmedlemmer kan reduseres til 3 + 1. Arne Ask hadde sagt seg villig til å ta ledervervet, mens Arne Vilberg sa seg villig til å ta varamedlem vervet i forbindelse med allmøte, så da manglet det til slutt kun et medlem. Knut Ovesen sa seg villig til å sitte i utvalget til ny person kommer på plass.
Stor takk til Knut for arbeidet han har lagt ned som leder av pre-o utvalget. Knut har det siste året bl.a. være løypelegger/teknisk delegert på en lang rekke konkurranser i Norge. Takk også til avgåtte utvalgsmedlemmer Grete Skaaraas, Egil Sønsterudbråten, Thorunn Ovesen og vara Liv Horntvedt og Geir Myhr Øien for deres innsats i utvalget.

I forbindelse med allmøtet ble det også overrakt flere priser / utmerkelser:
Martin Jullum ble overrakt
NM-pokalen til odel å eie
 • Lars Jakob Waaler blei fjor tildelt prisen for årets pre-o løper 2012, men har ikke fått overrakt diplomet tidligere. Ole-Johan mottok prisen på vegne av sønnen
 • Årets pre-o-post 2012 ble post 14 i eliteløypa under dag 2 av Norwegian Spring i 2012. Løypelegger Martin Jullum fikk dermed på nytt overrakt vandrepokalen som han også fikk for årets pre-o-post 2011. Både Martin og teknisk delegert Knut Ovesen fikk overrakt et diplom som bevis på godt utført arbeid.
 • Skogkarenes klubb på Romerike satt i 2009 opp en NM-vandrepokal som etter 5 år skulle tilfalle den personen som etter 5 år har oppnådd flest poeng i forbindelse med NM i pre-o. Det var nå tid for å overrekke pokalen til vedkommende som skulle få denne til odel og eie, og den som har samlet flest NM-poeng i denne perioden er Martin Jullum, Halden SK.

Et godt forberedt og gjennomført allmøte gjorde at møtet ble avsluttet noen minutter før oppsatt tid. Den 25. januar blir det årsmøte i pre-o sportens venner, der vil trolig mange av dagens møtedeltagere møtes på nytt den siste helgen i januar 2014.

4 kommentarer:

Anonym sa...

Er det noen som vet hvor sammenlagtstillingen for NM pokalen er å finne. Sist jeg så stillingen var den bare ajourført tom 2011.

Martin sa...

Jeg har heller ikke sett noen nyere enn 2011. Tipper Ole-Johan er rett mann å spørre der, ellers er det jo raskt gjort å oppdatere den basert på NM-resultatene fra 2012: http://dl.dropbox.com/u/14588107/Resultater/2012_Norge/120901_FossekallenIL.pdf
og
2013: https://dl.dropboxusercontent.com/u/14588107/Resultater/2013_Norge/130914_KongsbergOL.pdf

Ole Arnt sa...

Heller ikke NM adelskalenderen er ajourført siden 2011. Når den først er etablert så bør også noen ha ansvaret med å ajourføre den.

Martin sa...

Helt enig i at bør følges opp når man har etablert noe sånt. Problemet er vel at ingen sitter med noe sånt ansvar. Noen andre enn deg (eller meg) burde helt sikkert gjort det, men jeg er helt sikker på at det hadde blitt tatt vel imot om du hadde oppdaterte de eksisterende excelarkene og sendte det til Arne, Ole-Johan eller Knut som kan legge det ut, så hadde det blitt satt stor pris på.

Det er mye som bør oppdateres på preo.no og ellers her og der, så om du tar initiativet og fikser denne saken så er det en ting mindre å fikse og det kan kanskje få snøballen til å rulle :-)