søndag 23. februar 2014

OCAD-workshop for pre-o gjennomført i Halden

I helgen ble det arrangert workshop i OCAD med hovedfokus på hvordan programmet kan benyttes i forbindelse med planlegging av pre-o arrangementer. Det var Geir Myhr Øien og Martin Jullum som gjentok bedriften fra ifjor. Etter ønske fra interesserte om å knytte innholdet i kurset noe mot løypelegging i praksis, ble workshopen lagt til et ønskelig snøknapt Halden.

Snøforholdene var gode fredag kveld, men i løpet av lørdagsnatten og morgenen kom det noen solide snøfiller som gjorde at deltakerne måtte finne seg i å se på kart i et snødekt terreng. Etter noe forfall de siste dagene, var det imidlertid ikke mer enn fire deltakere som møtte på opp workshopen, men de oppmøtte fikk en forhåpentligvis god innføring i hvordan programmet kan benyttes som verktøy i et pre-o-arrangement.

Programmet bestod av presentasjoner, demonstrasjoner og praktiske øvelser. Til forskjell fra ifjor ble det også lagt inn en utendørsøkt der deltakerne fikk i oppgave og lage to PreO-oppgaver og to tidspost-/TempO-oppgaver med tilhørende kartrevidering og avmerking av tenkte skjermplasseringer og siktepinner.

Jan Erik Haug i gang med løypelegging og pre-o-revidering i snøværet.

Første dag av workshopen bestod hadde hovedfokus på basisferdigheter i OCAD, omdanning av et ordinært o-kart til et pre-o-kart klart for kartrevidering, litt om bruk av kartgrunnlag, løypelegging og kartrevidering utendørs og innføring av kartrevidering i OCAD. Andre dag var fokus på løypesetting og hvordan lage tidspostkart og løsningskart i OCAD.

Etter at instruktørene hadde presentert og demonstrert temaene som skulle gjennomgås, fikk deltakerne øvelser som de skulle prøve seg på. Til å løse oppgavene fikk deltakerne hjelp av det fyldige kompendiet som ble utarbeidet til fjorårets workshop. For at oppgavene skulle bli enklest mulig å løse (og å repetere for egne arrangement i ettertid), ble også en rekke intruktørlagde OCAD-maler benyttet. Intensjonen med malene er at disse skal forenkle de ulike kartprosessene forbundet med et pre-o arrangement.

Deltakerne og én instruktør i full sving
Som nevnt ble det til workshopen utarbeidet et kompendium som stegvis beskriver de mest relevante og viktigste funksjonene i OCAD, med tanke på bruk av programmet i forbindelse med pre-o. Dette kompendiumet, samt presentasjonene som ble benyttet og OCAD-malene kan lastes ned herfra fra denne mappa, eller fra de individuelle linkene nedenfor:

Alle presentasjoner
Kompendium (oppdatert 22.02.2014)
Malfiler: OCAD9, OCAD10, OCAD11

Instruktørene var godt fornøyd med gjennomføringen av workshopen, og det virker som den ble tatt vel imot. Deltakerne viste også god stå-på-vilje og flere imponerte med rask læringsevne.

Likevel; det nå er litt underlig og synd at det ikke er flere som ønsker å benytte seg av en slik mulighet. Det skulle nå ikke stå på antall påminnelser, oppfordringer og muligheter til å forme både innhold, tidspunkt og sted for det norske pre-o-miljøet. Undertegnede er av den klare oppfatning av basisferdigheter i OCAD er helt avgjørende for å kunne arrangere skikkelige konkurranser i pre-o -- og det må vi om ikke sporten skal falle helt sammen! Det koster ganske mye tid å forberede og avholde et slikt kurs, og selv om de få kursdeltakerne forhåpentligvis fikk god nytte av dette, så sier det seg selv at man ved en senere anledning ikke vil arrangere 2-dagerskurs for fire personer.

Vi håper de som deltok hadde en lærerik helg, og får muligheten til å benytte det de lærte i forbindelse med kommende pre-o arrangementer.

Ingen kommentarer: