søndag 26. januar 2014

Hva skjer i 2014?

Trevar'n 1933
På lørdag ble årets første pre-o samling avholdt i Trevarelokalet, Trevar'n, på Strømmen. Sammenkomsten hadde som formål å avholde to møter; et allmøte for pre-o og årsmøtet for Pre-o-sportens venner. Oppslutningen om møtene var ikke alt for stor, da det kun var 10-12 interesserte som hadde funnet veien til Strømmen den fjerde lørdagen i januar.

Allmøtet:
Formålet med allmøtet var å informere om hva som er planene for 2014-sesongen. Møtet ble ledet av Arne Ask, nyvalgt leder av pre-o-utvalget. Siden allmøtet på Skedsmokorset i slutten av november, har det blitt jobbet med å få på plass terminlisten for norske pre-o-konkurranser i år. Dessverre er ennå ikke alle konkurransene 100% spikret, men det ligger an til å bli arrangert 13 nasjonale konkurranser i 2014. En stor del av de norske pre-o-utøverne deltar jevnlig på konkurranser i Sverige, noe som gjorde det naturlig å også ta en gjennomgang av den svenske terminlisten.

Uttaket til ETOC 2014 (EM) i Portugal 12. - 16. april er allerede foretatt, da mesterskapet finner sted før årets norske pre-o-sesong kommer i gang. I tillegg til ETOC blir WTOC (VM) arrangert i Italia i begynnelsen av juli og nordisk landskamp i Danmark i midten av september. Til de to sistnevnte mesterskapene er det ennå ikke plukket ut noen uttakkonkurranser eller satt opp noen uttakkriterier. Hvilke kriterier det er naturlig å legge til grunn for et uttak ble diskutert, og uttakskomiteen tok med seg innspillene inn i arbeidet med å utarbeide endelige uttakskriterier.

Noen av de andre sakene det ble informert om kan det nevnes; rankingsystem i fremtiden, retningslinjer for pre-o-konkurranser, introduksjons brosjyre for pre-o, nye norske konkurranseregler og klasseinndeling i nasjonale pre-o konkurranser. I tillegg til de nevnte sakene var det enda noen saker. I løpet av snaue 2 timer ledet Arne forsamlingen igjennom en saksliste som bestod av hele 19 saker.

Årsmøte Pre-o-sportens venner:
Pre-o-sportens venner ble stiftet 28. februar 2013. Dette var foreningens første ordinære årsmøte. Pre-o-sportens venner er en interesseorganisasjon for tilhengere av presisjonsorientering. Et av formålene er å kunne støtte aktivitet som kan fremme presisjonsorientering.

Årsmøtet behandlet ordinære årsmøtesaker. En av sakene som ble tatt opp var et par mindre justeringer av foreningens lover. Organisasjonsplanen ble behandlet, og her kom det tydelige signaler om at en av de spesielt viktig oppgave for foreningens styre, blir å støtte aktivitet som fremmer presisjonsorienteringen.

Som på alle årsmøter ble det gjennomført valg på nytt styre. Knut Terje Ovesen tok gjenvalg som leder, sammen med nestleder og kasserer. Det nye styret ble som følger:
  • Leder: Knut Terje Ovesen (2014-2015)
  • Nestleder: Egil Sønsterudbråten (2014)
  • Kasserer: Grete Skaaraas (2014)
  • Styremedlem: Ingrid Ingvaldsen (2014)
  • Styremedlem: Odd Wiik (2014-2015)
  • Varamedlem: Thorunn Aamodt Ovesen (2014)
  • Varamedlem: Geir Myhr Øien (2014)
Foreningen har i løpet av det første året fått en del medlemmer, men det håp om at antallet medlemmer vil øke i løpet av 2014. Mer informasjon om hvordan bli medlem av Pre-o sportens Venner finnes her. Medlemskontingenten for 2014 er den samme som i 2013, kr. 100,-

Etter at årsmøtet var hevet ble prisen for årets pre-o post 2013 overrakt Arne Ask, som løypelegger i forbindelse med Lierbygda o-lags 2-dagers PreO-konkurranse i 2013. Årets pre-o-post i 2013 ble post E18 under første konkurransedag.

Arne Ask mottok prisen for årets pre-o-post 2013.

Ingen kommentarer: