mandag 1. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 1

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er 1. post under 2. dag av Fossekallen ILs pre-o-helg 23.-24. august. Dette var en en-skjermspost som skulle stått på nordøstre del av en kolle på toppen av en større li. Deltakerne kunne kun bevege seg langs stien en bunnen av lia. Dette var en falsk post hvor korrekt skjerm istedet var plassert på nesa øst for ringsentrum, i ringkanten.


Dette er den første av i alt 10 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2014 her på bloggen. Det har i år blitt arrangerte tilsammen 12 terminfestede ordinære pre-o-konkurranser i Norge. Dette er en liten nedgang fra ifjor, men fortsatt et respektabelt antall, tatt den nordiske og internasjonale terminlista i betraktning. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av innspill fra noen av de som har deltatt på flest konkurranser i Norge denne sesongen, samt en vurdering fra redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 10 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke videre vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 4 poster som våre lesere mener er de beste. En jury bestående av medlemmer fra det norske pre-o-utvalget vil stå for den endelige avgjørelsen av hvilken post som blir årets pre-o-post. Det vil bli presentert en kandidat annenhver dag fra 1. desember til og med 19. desember.


Arrangement:

Kandidat nr 1: Post 1 dag 2 Fossekallen ILs pre-o
Dato: 24. august 2014
Arrangør: Fossekallen IL
Konkurranse: Fossekallens PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Tom Bondehagen og Knut Terje Ovesen
Teknisk delegert: Arne Ask

Post 1:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 25%

Linker:
Resultater
Kart

Artikler: Pre-Ole.blogspot.com, Pre-o-sportens venner


Ingen kommentarer: