fredag 5. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er 4. post under årets NM i Asker. PreO NM gikk i år fra samme sted som NM-uka, og selve NM-løypa gikk mellom bygningene på Dikemark sykehus. Den fjerde posten var en 2-skjerms post, hvor posten var en skrent. Posten var en falsk post hvor begge skjermene var plassert i tilknytning til den bakre skrenten. Fra siktepinnen var det vanskelig å få øye på skrenten som lå lengst vest.

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 3: 4. post, PreO NM, 13. september
Dato: 13. september 2014
Arrangør: Asker SK / Lierbygda o-lag
Konkurranse: NM Preo
Klasse: Elite
Løypelegger: Arne Ask
Teknisk delegert: Jan Erik Haug

Post 4:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 40%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskartet viser at det ikke var noen skjerm på riktig skrent (blå prikk)

Artikler: Orientering.noPre-o-sportens venner, Preoliten.blogspot.no, Pre-Ole.blogspot.no

Ingen kommentarer: