søndag 7. desember 2014

Årets pre-o-post 2014: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2014 er 5. post fra første dag av Mjøs pre-o som ble arrangert i det gamle brannfeltet sør for Harasjøen i Stange kommune. Femte post var en avstandspost i et A-cluster bestående av tilsammen 5 en-skjermsposter. Dette var en kartlesingspost hvor det gjaldt å lese inn terrengformasjonene. Det å lokalisere steinene som var tegnet inn på kartet kunne være til god hjelp i oppgaveløsningen.
Post 5 inngikk i et A-cluster med 4 andre poster

I alt vil vi presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2014. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 4: 5. post, Mjøs pre-o dag 1, 9. august
Dato: 9. august 2014
Arrangør: OL Vallset/Stange
Konkurranse: Mjøs pre-o, dag 1
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Odd Håkensen, Egil Sønsterudbråten

Post 5:
Antall skjermer: 1
Rett svar: A
Riktig svar i %: 78%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart
Artikler: Orientering.no, Pre-OleOrientering och foto, PreO sportens venner

Ingen kommentarer: