søndag 20. september 2015

NM-gull til Waaler og Myhr Øien

I helga arrangerte Raumar Orientering NM i PreO (med god hjelp av Skogkarenes klubb Romerike) simultant med natt-NM og NM junior stafett i ordinær orientering. Konkurransene gikk på Jessheim på kart tegnet for anledningen.

Lørdagens PreO bestod av 24 oppgaver etterfulgt av 3 tidsposter på kart i målestokk 1:3000/2m ekv tegnet av Hans Haug Ruud for anledningen. Det var ingen som greide å prikke inn alle oppgavene rett, men etter at post 6 ble strøket hovedsaklig grunnet en feilplassert sti, var det to utøvere som kun hadde én feil: Lars Jakob Waaler og Sigurd Dæhli. Førstnevnte var raskest med sine 11 sekunder på de tre tidspostene, 6 sekunder foran sistnevnte. Bronsen gikk til Martin Jullum to poeng bak der igjen etter sekundstrid med Geir Myhr Øien .Det ble for øvrig lagt innen protest på post 1 etter avvisning av klage fra arrangøren, men juryen valgte også å avslå denne. Strykningen av post 6. og opprettholdelsen av fasit på post 1 hadde for øvrig ingen betydning i toppsiktet da de aller fleste deltakerne i toppen hadde samme svar på disse (feil i henhold til opprinnelig fasit).

Medaljevinnere PreO
På søndag var det klart for TempO med totalt 25 oppgaver fordelt på 5 stasjoner på nytegnet kart i målestokk 1:2500/2m ekv også tegnet for anledningen av Hans Haug Ruud. Her var det Geir Myhr Øien som holdt hodet kaldest og tok NM-gullet etter 3 feil og totalt 205 sekunder, 27 sekunder foran Martin Jullum med en feil mer som hadde ytterliggere 4 sekunder ned til bronsen som gikk til lørdagens gullvinner Lars Jakob Waaler.

Medaljevinnere TempO (Foto: Lene Kinneberg)
Raumar Orientering og spesielt Alf Stefferud skal ha honnør for at de tok på seg arrangementet på senhøsten i fjor med kort tid igjen til arrangementet. Arrangementsteknisk fløt da arrangementet gjennom veldig godt. De utvalgte terrengene var godt egnede og løypene var fornuftig lagt. Kartene holdt jevnt over tilfredstillende kvalitet selv om de kanskje ikke var perfekte slik som teknisk delegert Arne Ask omtalte dem som under “infoen” før lørdagens konkurranse. Unøyaktighetene blir også så mye tydeligere og mer avgjørende når kartet er i såpass stor målestokk som 1:3000 og 1:2500. Da kreves det også høyere presisjon fra karttegner enn når kartet tegnes i 1:4000 eller 1:5000 og kun eventuelt “blåses opp” om man skulle ønske å forbedre lesbarheten -- et lite ekstra moment å tenke på ved valg av målestokk til konkurranser i pre-o. Litt synd og merkverdig var det nå også at kartene på TempO-stasjonene ikke var orientert riktig i henhold til retningslinjer som har vært gjeldene i mange år, men da det var opplyst på forhånd og likt for alle ble da konsekvensene av dette heldigvis neglisjerbare.

Kart og resultater finnes i arkivet.

Ingen kommentarer: