tirsdag 1. desember 2015

Årets pre-o-post 2015: Kandidat nr. 1

Nok en gang har vi gleden av å kunne presentere kandidatene til årets pre-o-post. Årets pre-o-post ble første gang kåret i 2011, og den gang var det 3. post under Norwegian Spring konkurransen på Fredriksten festning i Halden som gikk av med prisen. Fredriksten festning er forøvrig arena for neste års Nordisk landskamp.

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2015 er 20. post under årets pre-o NM som Raumar orientering arrangerte fra Algarheim skole den 19. september. Dette var en post hvor utøverne skulle avgjøre hvilke av to skjermer som stod opp på et kolle/nese parti som var korrekt plassert. Her var trikset å legge høydekurven på korrekt nivå ved å lese kurvens videre forløp.

Dette er den første av i alt 10 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2015 her på bloggen. Det har i år blitt arrangerte kun 7 terminfestede ordinære pre-o-konkurranser i Norge. Dette er det minste antallet norske pre-o konkurranser i løpet av et år på mange år, dessverre. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av innspill fra noen av de som har deltatt på flest konkurranser i Norge denne sesongen, samt en vurdering fra redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 10 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke videre vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 4 poster som våre lesere mener er de beste. En jury bestående av medlemmer fra det norske pre-o-utvalget vil stå for den endelige avgjørelsen av hvilken post som blir årets pre-o-post. Det vil bli presentert en kandidat annenhver dag fra 1. desember til og med 19. desember.

Arrangement:
Kandidat nr 1: 20. post, NM PreO, 19. september

Dato: 19. september 2015
Arrangør: Raumar orientering
Konkurranse: NM PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Hans Haug Ruud, Hans Larsen og Alf Stefferud
Teknisk delegert: Arne Ask

Post 20:
Antall skjermer: 2
Rett svar: A
Riktig svar i %: 50%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Artikler: pre-ole.blogspot.comorientering.no, preoliten.blogspot.com

Løsningskart for kandidat nr. 1

Ingen kommentarer: