mandag 10. desember 2018

Årets pre-o-post 2018: Kandidat nr. 4

Den fjerde kandidaten til årets norske pre-o-post 2018 er den sjuende posten under NM som Fossekallen IL arrangerte fra Åsa, innerst i Steinsfjorden 25. august.

NM løypas sjuende post var en langdistanse post som lå ute på et beite, som utøverne kikket ned på fra en sti (lysløype) som lå en god del høydemetre høyere enn posten. Dette gjorde at man fikk god oversikt over beitet. Posten var en A-Z oppgave, som sammen med postene 3 - 9 utgjorde et A-cluster. Oppgaven bestod i å avgjøre om aktuell skjerm stod på rett nese eller ei.

I alt presentere 8 kandidater til årets pre-o-post 2018. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 4: 7. post, NM PreO, 25. august
Dato: 25. august 2018
Arrangør: Fossekallen IL
Konkurranse: NM PreO
Klasse: NM
Løypelegger: Knut Terje Ovesen
Teknisk delegert: Jan Erik Haug

Post 9:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 82%

Linker:
Resultater
Kart


Ingen kommentarer: