onsdag 1. september 2010

Pre-o karusell Sognsvann

Idag ble den årlige pre-o karusellen i Oslo/Akershus avrundet med "sprint" fra parkeringsplassen på Sognsvann. Treningen samlet i overkant av 20 deltakere denne onsdagskvelden. Treningen hadde en B-løype med 9 poster og en A/E-løype (nærmere E) med 16 poster. Løypene målte henholdsvis 700m og 850m. Det var med andre ord tett mellom postene. Løypene avsluttet med 2 felles tidsposter.

A/E-løypa er gitt i sin helhet nedenfor.

A/E-løypa

Kart med skjermplasseringer er gitt nedenfor.

Kart med skjermplasseringer

Etter løypa var det som nevnt tidsposter. Kartet fra tidspostene er gitt nedenfor, i tillegg til kart med skjermplasseringer.

1. tidspost


2. tidspost

Skjermplasseringer
Dessverre for leserne gikk "ta bilder av alle poster" i glemmeboka. 

Siden dette kun var et treningsløp, og undertegnede har gjort alt alene, så er selvfølgelig ikke kvaliteten der den burde vært om dette hadde vært en konkurranse. At KM-sprint ble arrangert samtidig i samme område, med parkering på vår samlingsplass gjorde ikke jobben lettere for "arrangørstaben". De fire beste postene (kartlesing) måtte dessverre kuttes ut grunnet kollisjon med løpernes poster, og noen mindre gode poster ble derfor lagt til i siste liten.

Kommentarer fra løypelegger til postene i A/E-løypa:

1. post: Kartlesning-/retningspost. Feilpost med bra margin. Overraskende mange bommer på denne. Avstanden fra parkeringsplassen nord for posten bør tilsi at denne ikke kan ligge på høydepunktet. Riktignok stemmer kurs fra pre-o-revidert stikryss brukbart.
2. post: Kartlesingspost. Enkel feilpost de fleste synes å ha klart bra.
3. post: Kartlesingspost. De fleste har vel godkjent denne.
4. post: Kartlesningpost. Burde også være grei om man leser det gule, samt formasjonen rundt posten skikkelig.
5. post. Kartlesingspost, bør være greit om man leser kartet.
6. post. Kartlesing/avstandpost. D-skjermen henger for nære, A- og B-skjermen bør utelukkes greit.
7. post. Avstandspost. Vanskelig å se stikrysset, men mulig om man jobber litt. Denne bør tas på avstand, og kurser sør.
8. post: Bedømningspost. Trolig grei skuring om man observerer at A-skjermen henger på en liten stein som ikke tilhører kollen. Ville trodde at flere skulle bomme her, men hørte ikke om noen som svarte feil på denne.
9.post: Avstand/bedømning. En post jeg originalt hadde tenkt som feilpost, men da KM-sprint skulle bruke denne detaljen ble planen endret. Posten lå veldig langt inn og var vanskelig å se fra siktepinnen, men tror det gikk bra. (Posten ligger muligens 1m eller 2 for langt inn, men siden dette var en post som var brukt i KM-sprint, hadde jeg ikke så lyst til å flytte på den.)
10. post: Kartlesning-/bedømningspost. Ved å ta en kurs fra gropa bør denne være grei. Måtte legge postene ganske langt opp (lengre enn jeg hadde tenkt, da jeg glemte å justere kurva her). De fleste greide denne.
11.post: Bedømningspost. En type post jeg selv ikke liker, men marginene kurs til "huset" bak skrenten, samt å se hvor skrenten sluttet burde gjøre dette til en grei oppgave - noen feilet likevel her.
12.post: "Kartlesningspost": Bør være greit om man leser kartet, og får med seg skrenten bak. Kartet er litt skeivt her, (så ikke dette før ved uthenging av postene), så marginene ble økt litt for å ikke skape tvil.
13. post: Kartlesningspost. Det er kanskje vanskelig å se hele kollen, men leser man det gule foran og bruker skrentene til sikting så bør denne være grei.
14. post: Kartlesningspost: Kartet er fryktelig dårlig her. Trærne er revidert inn, og grunnet tidsmangel rakk jeg ikke å sjekke dette etter at jeg hadde tegnet om kartet. Opplyste før start om at kartet var dårlig her, og at man ved å telle trær burde skjønne hvilke som var tegnet inn selv om retninger og avstander ikke samsvarte helt med virkeligheten. (Hadde dette vært en konkurranse hadde posten blitt fjernet.) De fleste skjønte hva som var ment her. Noen feilet posten, men da har man lest feil trær.
15.post: Bedømningspost: Oppe på høydepunkt. Som Arne kommenterte har vi vel kanskje aldri hatt det før, men reglene burde vært klare på at posten skal ligge på det høyeste punktet på høydepunktet, ikke på midten. De aller fleste tolket nok reglene slik, og etter hva jeg har hørt så var det få som hadde problemer her.
16. post: Bedømningspost: Dette er også en post jeg selv ikke er noe glad i. Det var den siste posten som ble lagt til i løypa, og her kom diskusjonen. Flere mente at A-skjermen her var riktig. Posten er beklageligvis kun hengt ut etter å ha målt avstanden fra kanten av gangveien (burde selvfølgelig brukt midten og tatt flere kurser). 18m ble målt på kartet (18.7 er målt i ocad i ettertid), og 18m ble skrittet opp. De andre postene henger på 14m og litt over 22m. Kurser/linjer fra huskanten øst for posten tilsier et sted mellom A og B-skjermen (noe nærmere A-skjermen). Kurser til bua på andre siden av t-bane-linja stemmer best med A-skjermen, men det stemmer ikke så dårlig med B, heller.
Konklusjon: Posten er dårlig. Det er ikke noe skikkelig søkk der og den burde aldri vært bruk uten å tegne om kartet. Jeg er enig i at det er søkk der hvor A-skjermen henger, men på ren avstand ligger denne utenfor kurva. Sentrum av ringen er ikke plassert helt i enden av søkket, dette gjør at selv om A-skjermen ligger 4m unna B-skjermen, så ligger den kun en god meter utenfor enden av den brune streken - det er selvfølgelig for lite. A-skjermen burde dermed vært flyttet lengre opp, slik at denne ble utelukket i større grad. Min mening er at A-skjermen ikke er noe riktigere enn B-skjermen, det spørs helt hva man legger vekt på. Fasiten godtar nå begge svar. (Litt originalitet må man unne seg i en slik karusell uten resultatliste.)
TP1: Kartlesning/bedømning: Leser man fra venstre og ser på ringsentrering skal denne være meget grei. Endel ender på C - da har man ikke lest kartet. De fleste hadde over 10-12 sekunder på denne
TP2: Kartlesning/bedømning: Denne er lett om man har svart rett på først. 5-6 stk svarer på 4 sekunder her.


Uoffisielt vant Jan-Erik med 1 feil (post 9) og var raskest på tidspostene (Ja, du leste riktig!) 6+4 sekunder er meget habilt på disse postene. Det er tydelig at Jan-Erik har funnet høst-formen. (Jan-Erik svarte B (original fasit) på post 16). Av andre kjenner undertegnede til at Alf hadde 2 feil opprinnelig (post 1 og 16), men ender på 1 feil ettersom han hadde A på post 16, som nå godkjennes. Egil ender på 2 feil etter ekstrapoeng på post 16. (Feil på post 1 og 11). Kjell var vel også godt med med 1 eller 2 feil (dersom undertegnede husker riktig).

Litt kartsnacks:

Post 14
Skjermplasseringer post 14
Kartet burde antagelig sett omtrent slik ut på post 14.Kom gjerne med kommentarer til poster/løypa generelt. Hvordan opplevde du post 16? Hvilke poster hadde du feil på/hva hadde du problemer med? Legg igjen en kommentar i kommentarfeltet nedenfor.

Løypelegger/arrangør/løpsleder Martin Jullum takker for oppmøte og håper at løypa ga en brukbart treningsutbytte.

3 kommentarer:

Geir sa...

Ikke ofte ei Pre-o løype er så godt integrert med ei vanlig o-løype som denne. 9. post i Pre-o løypa er på samme kolle som 9. posten i KM løypa for D21. Interesant da at postbeskrivelsen er forskjellig på de to løypene, nordre del vs. nordre fot. Spørsmålet fra en som ikke hadde muligheten til å delte blir derfor: ble samme skjerm benyttet? Var det KM-løpere som stemplet på posten samtidig som Pre-o arrangementet pågikk?

Martin sa...

Jepp, samme skjerm ble benyttet, med stemplingsbukk og det hele. Som jeg skrev lenger opp så syntes jeg skjermen hang noe langt inn, og at de har ment å legge denne på foten forklarer jo noe av dette (Det var ikke det jeg fikk opplyst). Jeg skriver ment fordi det ikke var noen fot der.
Jeg vil tro de fleste pre-o-utøverne fikk se et par løpere på posten.
At dette var en post som inngikk i KM-løypene var opplyst på forhånd.

Arne Ask sa...

Vedr post 16.
Den skulle ligge 18 meter inn i søkket. Lett å skritte 18 m parallelt langs veien = post B
Fulte så i tillegg kurven som dannet søkket = også post B (post A ble høyt)

Arne Ask