tirsdag 28. september 2010

Fellesstart i sesongavsluttningen

Den norske Pre-o sesongen ble avsluttet med fellesstart på Sessvollmoen søndag 26. september. Arrangøren Skogkarenes Klubb Romerike, med løypelegger Alf Stefferud m.fl, hadde lagt ei kompakt løype på rett i overkant av kilometeren. Eliteløypa bestod av 17 enskjermsposter, og tre tidsposter. Konkurransen ble gjennomført med fellesstart, hvor de 15 første postene kunne tas i fri rekkefølge. Den korte løypelengda gjorde at makstida kun ble 82 minutter, noe de fleste greide med god margin.


Sessvollmoen er et militært øvningsområde og består av et utall kjørespor/stier og groper. Grunnet det store antallet stier egner området seg godt for fellesstart, ettersom man ikke er låst til en eller to bestemte traseér. Når startskuddet gikk delte feltet seg raskt i to, de som valgte å gå løypa «riktig vei» i forhold til postnummerene, og de som valgte å gå motsatt vei. Når man kan ta postene i fri rekkefølge blir det en ekstra utfordring å stemple i riktig rute, for å unngå dobbelklipp eller postnummer stokking.
Kartet i elite klassa
Som normalt er etter en konkurranse ble det også nå en del diskusjon om løype og postplasseringer. De to postene som bød på mest diskusjon var 9. posten og 3. tidspost. Diskusjonen rundt 9. posten gikk i hovedsak på bruk av postbeskrivelsen. Slik postbeskrivelsen var brukt er etter reglene ikke en lovlig bruk av postbeskrivelsesfeltene. Det som var løypeleggerens mening med postbeskrivelsen var «mellom stimøter». Hvis man skal tolke postbeskrivelsen helt eksakt sier den følgende: «sti møte mellom». Det å ha en post mellom et stimøte er ikke teknisk mulig, og dermed burde ikke denne postbeskrivelsen ha vært benyttet. Det ble lagt inn klage på denne posten, men ettersom det ut fra ringsentrering og postbeskrivelsen ikke var noen overhengende tvil om hva som var løypeleggers mening med posten, ble den foreslått beholdt. Det ble ikke lagt inn noen protest på denne avgjørelsen, og dermed ble posten gjeldende.
Kart og postbeskrivelse for 9. post
Diskusjonen rundt 3. tidspost gikk på om postbeskrivelsen kunne benyttes eller ikke. Postbeskrivelsen var nordre kant av åpent område. Innenfor postringen var det flere kanter av det gule området som lå nord for der den riktige posten var plassert. Dersom norde del hadde vært benyttet i stedet for nordre kant hadde posten vært i henhold til reglene, for da ville ringsentreringen ha bestemt hvor på den nordre delen posten skulle ha vært. Bruke av kant skapte en del usikkerhet, men også denne posten ble foreslått godkjent ettersom det ut fra ringsentreringen og skjermplasseringen kun var en post som kunne være riktig. Det kom heller ingen skriftelig protest på dette, og dermed ble alle 20 postene tellende.

Resultatlista viser at det ble en tett konkurranse med 3 stykker som hadde fullt hus, og to stykker som bare hadde en feil. I tillegg hadde 5 stykker 18 poeng (av 20 mulige). Raskest av de med 20 poeng var Martin Jullum med 10sek, på 3 tidsposter. Bak han kom Geir Myhr Øien og Martin Aarholt Waaler med henholdsvis 28 og 34 sekunder. Dette viser at bruk av en skjerms poster gir nok av utfordringer, og at man ikke nødvendigvis trenger 100 poster for å få til ei bra Pre-o løype.

Spesielt hyggelig er det å se at Martin Aarholt Waaler fikk fult hus. Martin W. har tidligere stort sett konkurrert i A-klassen, men har nå på slutten av sesongen vist at han også kan hevde seg i Elite-klassen. Martin W. har hatt en veldig bra utvikling denne sesongen. Han vant bl.a. A-klassen under temp-o konkurransen i Sälen, og tok en etappeseier i A-klassen under den 2-etappen av O-ringen. Sammenlagt ble det en 4. plass under O-ringen. Det blir spennende å følge med på Martin W. sin utvikling kommende sesong. Kan han true sin far og farfar i Norgescupen neste år?
Martin Waaler under fjorårets NM i Trondheim. Foto: OL Trollelg
Sesongavslutningen var også avslutingen på Norgescupen. I eliteklassa var det Lars Jakob Waaler, Porsgrunn O-lag som ble soleklar vinner. Han fikk totalt 7 tellende (av totalt 9 tellende) 12-poengere. I 2010 har det også vært en egen A-cup som også ble avsluttet på søndag, og den var det Liv Horntvedt fra Lia IL som vant.

Selv om pre-o-sesongen er avsluttet i Norge går de norske utøverne ikke i dvale av den grunn. Allerede neste helg reiser en stor norsk tropp til den svenske Elite serie avsluttningen i Halmstad.

Takk til Skogkarenes Klubb Romerike for et fint arrangement, og et stort premiebord. Artig med premie med 50-års aldersgrense!

1 kommentar:

Anonym sa...

Som forventet lar det seg fint gjøre å legge en preo-løype med bare en-skjerms poster og honnør til Alf som fant fant å prøve ut dette i en ordentlig konkurranse. Nå var nok ikke terrenget på Sessvoldmoen aller best egnet. Det hadde nok passet bedre i et mere detaljrikt terreng med mere kurvelesning og lenge avstander. Da dette opplegget vel var å betrakte som en prøve kunne det vel helst også vært bare 2 min pr post ved bestemmelse av maksimal tiden (slik som det opprinnelig stod i innbydelsen)

Når det gjelder 3. tidspost så var det vel heller inger grunn til å underkjenne den, men personlig mener jeg at det bør unngås å legge slike "feller" da det her fantes andre mere reale objekter å plassere skjermen på.