søndag 6. mai 2012

Dobbeltseier til Martin Jullum

Nedre Romerike HC IL og Østmarka OK arrangerte lørdag 5. mai to pre-o-konkurranser på samme dag. På formiddagen ble den tradisjonelle O-treffen arrangert på Fornebu, mens det på ettermiddagen ble arrangert en temp-o-konkurranse på Skedsmokorset. Begge konkurransene inngikk i Norgescupen, og det var dermed mulig å hente inntil 24 norgescup poeng i løpet av en dag.

Kartutsnitt O-treffen Fornebu
O-treffen hadde samlingsplass på Storøya Grendesenter på Fornebu. Dette var samme samlingsplass som ble benyttet under fjorårets utgave av O-treffen, men p.g.a. den store byggevirksomheten som foregår her for tiden, hadde det i år ikke vært mulig å benyttet fjorårets trasé. Årets løype gikk derfor i det relativt nyetablerte parkområdet nord for samlingsplassen. Dette gav ei løype med litt andre utfordringer enn det vi ofte møter i tradisjonelle skogsløyper. De fleste postene var kartlesingsposter i parkområdet, men noen poster var også mer bedømningsposter. Løypelegger Odd Wik hadde lagt ei variert løype i et spennende terreng.

Etter fullførte 20 poster, i ei løype på 1,4 kilometer, var det klart for to avsluttende tidsposter. En god del bommet på den første tidsposten, som var fot av høydepunkt, oppe på en kolle. Det var plassert en skjerm på foten av høydepunktet, og en skjerm på foten av kollen.

Vinner av elite klassen ble Martin Jullum, med 19 poeng og 13 sekunder. Det ble alle rett etter at arrangøren valgte å stryke 20. post, da ulike løsningsmetoder gav ulikt svar. Nummer to ble Widar Taxth Løland, og nummer tre Odd Håkensen, også disse med 19 poeng, og henholdsvis 20 og 113 sekunder. Dette var de tre som hadde alle rett i dagens konkurranse.
A-klassen ble vunnet av Liv Horntvedt, foran Grete Skaaraas og Gunnar Mæhlen, mens B-klassen ble vunnet av Aase Ingvaldsen.

Etter at arrangementet på Fornebu var avsluttet og alle arrangørene og deltakerne hadde forflyttet seg til Skedsmo kirke ved Skedsmokorset, var det klart for lørdagens andre norgescupkonkurranse, denne i temp-o.
Temp-o-konkurransen gikk i området mellom Sten-Tærud Skole og Skedsmo kirke, og kartet som ble benyttet hadde en målestokk på 1:2500, ekvidistanse 1 meter og hjelpekurver på 0,5 meter. Her hadde løypeleggerne Egil Sønsterudbråten og Kjell Ingvaldsen fått i stand 5 stasjoner med 5 oppgaver per stasjon, med muligheten for falske poster. Straffetiden for feil svar var 45 sekunder.

Oppgavene på de forskjellige stasjonene var av litt ulik karakter. Noen stasjoner hadde ren kurvelesing, mens man på andre stasjoner måtte lese typiske skolegårdsobjekter, slik som lekestativ og benker. Noen av stasjonene hadde et ganske krevende kart- og terrengbilde, mens andre var enklere. Dette gjenspeiler seg også på svartidene på de ulike stasjonene.

Seieren i Temp-o konkurransen gikk til Martin Jullum, med en totaltid på 262 sekunder (217sek + 1 feil), foran Lars Jakob Waaler, 330 sekunder (150sek + 4 feil). Nummer tre ble Martin Aarholt Waaler, 376 sekunder (241sek + 3 feil). Lars Jakob var den som hadde klart rasket svartid på dagens Temp-o konkurranse, men hadde et par feil for mye til å slå Martin.
Pallen i Temp-o konkurransen på Skedsmokorset

Takk til Nedre Romerike HC IL og Østmarka OK for to fine konkurranser denne første helgen i mai. Kart og resultater fra konkurransene er å finne i arkivet.

Med to seiere fikk Martin med seg full pott fra helgens to norgescup konkurranser, men Lars Jakob leder fortsatt norgescupen klart. Stillingen etter fire konkurranser er som følger:
Stillingen i norgescupen etter 4 konkurranser

Ingen kommentarer: