mandag 28. oktober 2013

DM og Elitserie i Halmstad

I helgen arrangerte Hallands OF disktriksmesterskap og den 6. og nest siste delkonkurransen i den svenske Elitserien ved Tylösand i Halmstad. Det var den ferske løypeleggeren Mikael Aftervik som sammen med kontrollør Roger Andersson stod for løypene under DM lørdag, mens Roger Andersson stod for løypene på lørdag med Mats Tellqvist som kontrollør.

Skjerm C-F på tidspostene under DM.
Lørdagens konkurranse hadde som alle DM-konkurranser A-klasse som den mest krevende klassen. På forhånd kunne arrangøren opplyse at kartet ikke var pre-o-revidert og at de av hensyn til en del nye lokale utøvere hadde lagt en nokså enkel løype (med noen kluriga kontroller). Løypa holdt jevnt over god kvalitet og i hovedsak gikk på flott kartlesing. Som arrangøren på forhånd hadde varslet var det en del litt vel enkle poster, men det var også noen mer krevende oppgaver. Spesielt vil undertegnede spesielt trekke frem 5. og 14. post som særdeles gode oppgaver. Etter målgang var det tid for tre tidsposter. Disse var langt fra enkle og det ble brukt både lang tid og bommet friskt på disse. En ørliten roteringsfeil på tidspostkartene og litt upresis skjermplassering kan kanskje ta noe av skylden for lang tidsbruk, men oppgavene var definitivt løsbare. Det var 8 utøvere som greide å prikke inn alle de 20 oppgavene, og raskest av disse var Martin Jullum foran Inga Gunnarsson og Jouko Virta, der sistnevnte også ble distriktsmester. Det bør nevnes at også to nordmenn til var blant de 8 med alle rett, Widar Taxth Løland på 5. plass og Egil Sønsterudbråten på 6. plass.

På søndag var det klart for den 6. og nest siste delkonkurransen i den svenske elitserien. Status var at Stig Gerdtman måtte vinne og Martin Jullum måtte havne utenfor topp 5 for at spenningen skulle beholdes og ikke sistnevnte skulle innkassere sammenlagtseieren. Konkurransen gikk helt ut mot kysten i et veldig flott sanddyneterreng perfekt egnet for pre-o. Dagens kart var heller ikke pre-o-revidert til konkurransen, men var oppdatert i forbindelse med O-ringen ifjor. Løypelegger Roger Andersson hadde lagt mange meget gode kartlesingsoppgaver i de flotte sanddynene. Etter løypa var det 3 tidsposter som også gikk på flott kartlesing. Litt dumt var det riktignok at tidspostene var lagt slik at deltakerne klart og tydelig kunne se dem mens de stod i køen. Det bør unngås om det lar seg gjøre for at alle skal få like forhold.
Dessverre var det ved post 17. gjort en feil ved avsnitsling av noen av skjermene slik at antall skjermer ikke samstemte med det som var oppgitt i postbeskrivelsen. Først ble to svar godtatt på denne posten, men da det viste seg at noen ikke hadde stemplet grunnet denne feilen ble posten etter noe om og men strøket - en avgjørelse som med enkelhet kunne vært tatt straks den tekniske feilen ble oppdaget uten noe mer oppstyr. Slike feil kan skje selv den beste og gjør faktisk ingen skade på konkurransen så lenge arrangør tar konsekvensen av det og stryker posten med en gang.
I den øvrige løypa viste det seg at det var mye bomming på tre poster: 5, 13 og 14, mens de resterende postene hadde ganske ordinære treffprosenter. Etter noe om og men ble det rettet en klage til arrangør på post 14, som var felles post i både E, A og B-klassen, der treffprosenten var på hendholdsvis 4, 13 og 27 prosent. En slik skala på treffprosenten er gjerne en indikasjon på at ikke alt er helt som det skal. Arrangøren tok en titt på posten og bestemte seg så for å stryke den, noe de fleste var enige om at var en riktig avgjørelse. Post 5 var forøvrig falsk med ca 3m margin der kurvebildet ikke var helt perfekt, mens post 13 skulle sitte omtrent 5-6m fra en bekkekant mens korrekt skjerm C så ut til å sitte maksimalt 1m unna denne kroken, og skjerm D ca 10m unna. Etter de to strykningene var det klart at Martin Fredholm skulle ta en veldig klar seier. Fredholm greide på imponerende vis å prikke inn alle postene, mens nest bestemann hadde 2 feil. Martin Jullum var raskest av de med to feil og tok dermed 2. plassen og sikret dermed sammenlagtseieren i Elitserien.

Skjerm B-E ved post 5. Korrekt punkt er nærmere den lille grana,
litt avhengig av hvordan man tolker kurvebildet.
Skjerm C og D ved post 5.
Takk til arrangørteamet for fine konkurranser. Det ble yntet frempå at man bør være varsom med å klage til nye arrangører, og det er så absolutt riktig. Pre-o er imidlertid en sport der subjektive meninger til dels er avgjørende og det vil det alltid være noen som er misfornøyde med enkelte ting. Diskusjoner etter målgang er altså en del av sporten - slik vil det alltid være. Det er selvsagt viktig at man sier fra på en ryddig måte (noe som ikke alltid er så lett i "kampens hete") og ikke overøser spesielt nye arrangør med negative kommentarer. Alle som arrangerer pre-o gjør dette helt frivillig og det er definitivt veldig mye jobb og krevende å arrangere, men det er også mange som reiser land og strand rundt og bruker mye tid og penger på å delta på konkurranser rund omkring. Dermed må det være tillatt å si ifra på en ryddig måte når man mener det er gjort vesentlige feil som i stor grad påvirker resultatet.

I Halmstad er det veldig mye bra å bygge videre på, det finnes mye utmerket terreng (spesielt de åpne sanddynene vil vi se mer av!) og en dyktig arrangørstab. Med pre-o-revidering av kartene som brukes og ved å ta til seg innspill fra deltakere i evalueringen av konkurransen og postene, så kan det bli veldig gode pre-o-konkurranser i Halmstadregionen de kommende årene.

Kart og resultater fra helgens konkurranser finnes i kartarkivet. Sammenlagtstilling i Elitserien kommer trolig straks her - Elitserien som avsluttes med i Uppland med Björklinges konkurranser førstkommende søndag.

1 kommentar:

Liv Horntvedt sa...

Jeg synes absolutt at dere må alminneliggjøre et kritisk syn på postene, nye arrangører eller ikke. Ved å alminneliggjøre det, vil også kritikken mot nye arrangører oppleves som mindre negativ, vil jeg tro. Det betyr at kontrollør er kritisk overfor løypeleggere, og at det alltid er oppnevnt et team på forhånd, som går ut og ser på uoverensstemmelser etter løpene. Likevel, dersom en post ikke er utslagsgivende for rekkefølgen, så synes jeg en kan være tilbakeholden med kritikk overfor særlig nye arrangører. Sur stemning på samlingsplass eller særlig etterpå , gir ikke nye arrangører særlig lyst til å gjenta arbeidet, tror jeg. Det et et stort arbeid som nedlegges. Og vi er få.