torsdag 19. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 10

Kandidat nummer 10 til årets norske pre-o-post 2013 er 18. post under OL Vallet/Stanges langdistanse på Finnskogen 11. august. Løypas 18.post var en langdistansepost. På så lang avstand er det krevende å lese kurveformasjonene nøyaktig så steinene rundt posten var således viktige for å se at den aktuelle skjermen ikke var plassert riktig og at posten altså var falsk.

I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandiat nr 10: Post 18. under Finnskogen pre-o 11. august
Dato: 11. august 2013
Arrangør: OL Vallset/Stange
Konkurranse: Finnskogen pre-o, lang
Klasse: Elite
Løypelegger: Ole Arnt Skaaraas og Odd Håkensen
Teknisk delegert: Egil Sønsterudbråten

Post 18:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 68%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Pre-o på Finnskogen.

Løsningskart: Kandidat nr 10.
Greier du å finne ut rekkefølgen kaidatene blir presentert i?

Ingen kommentarer: