søndag 15. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 8

Kandidat nummer 8 til årets norske pre-o-post 2013 er 15. post fra Grimstad Pre-o, arrangert av Imås IL 4. mai. Løypas 15. post var en ren kartlesingspost på litt avstand, men med god sikt. Her gjaldt det å lese inn detaljene som var tegnet inn på kartet og se at det ikke var noen skjermer som var plassert på riktig høydepunkt.

I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 8: Post 15. Grimstad Pre-o
Dato: 4. mai 2013
Arrangør: Imås IL
Konkurranse: Grimstad Pre-o
Klasse: Elite
Løypelegger: Gunnar Olsen
Teknisk delegert: Ole-Johan Waaler

Post 15:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 25%

Linker:
Resultater
Kart

Konkurransen bloggomtale: Pre-o i Grimstad.

Ingen kommentarer: