onsdag 11. desember 2013

Årets pre-o-post 2013: Kandidat nr. 6

Kandidat nummer 6 til årets norske pre-o-post 2013 er 8. post fra O-treffen, arrrangert av Østmarka OK og NERO HIL 1. juni. Løypas 8.post var en utradisjonell post i nordisk forstand der det gjaldt å finne riktig "brunstrek". Kurvefølging, ringsentrering og måling var sentrale stikkord her.

I alt vil vi presentere 11 kandidater til årets pre-o-post 2013. Mer om kåringen finner du artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 6: 8. post O-treffen 1. juni
Dato: 1. juni 2013
Arrangør: Østmarka OK og NERO HIL
Konkurranse: O-treffen pre-o
Klasse: Elite
Løypelegger: Egil Sønsterudbråten
Teknisk delegert: Kjell Ingvaldsen

Post 8:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 80%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Konkurransen bloggomtale: Waaler junior til topps i O-treffen.


Løsningskart kandiat nr 6

Ingen kommentarer: