søndag 3. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er fjerde post årets NM løype. Halden SK var årets NM uke arrangør, og pre-o konkurransene var sammen med mellomdistanse finalene og stafettene lagt til Aremark, litt nord for Halden.

Fjerde post i PreO løypa var en spennende kartlesningspost, som satt deltakernes forståelse av kart og terreng på en skikkelig prøve. Skjermen på denne A-Z posten lå på vestre del av en ganske tydelig kolle, men dette var kollen som lå ett hakk lengre bak enn hvor kartet viste at posten egentlig skulle ligge.

I alt presentere 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 2: 4. post, NM PreO, 10. september
Dato: 10. september 2017
Arrangør: Halden SK
Konkurranse: NM PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Marianne Dæhli
Teknisk delegert: Martin Jullum

Post 4:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 67%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart for kandidat nr. 2

Ingen kommentarer: