lørdag 9. desember 2017

Årets pre-o-post 2017: Kandidat nr. 5

Den femte kandidaten til årets norske pre-o-post 2017 er 13. post under Løvspretten PreO som ble arrangert av Løten o-lag og Hamar o-klubb på Budor 2. pinsedag,

Denne en-skjerm posten skulle sitte mitt i et søkk ute på en relativt flat setervold. Det var godt innsyn til både aktuell skjerm og terrenget forøvrig. Løsningen lå i å plassere skjermen i forhold til andre klart definerte detaljer og lese høydeformasjonene så godt som mulig. Størst utfordring var trolig knyttet til å avgjøre om posten kunne ligge for langt opp eller ned i søkket.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2017. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 5: 13. post, Løvspretten PreO 5. juni
Dato: 5. juni 2017
Arrangør: Hamar OK og Løten o-lag
Konkurranse: Løvspretten PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Sigurd Dæhli
Teknisk delegert: Geir Myhr Øien

Post 13:
Antall skjermer: 1
Rett svar: A
Riktig svar i %: 84%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart

Løsningskart kandidat 5

Ingen kommentarer: