onsdag 1. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 1

Årets pre-o sesong startet med at samtlige konkurranser som var planlagt på våren måtte avlyses/flyttes følge smittesituasjonen i landet. På grunn av at flere arrangement måtte flyttes ble det en aktiv høstsesong med relativt mange konkurranser. Totalt ble det avholdt 8 ordinære nasjonale og internasjonale PreO konkurranser i Norge i løpet av drøye to måneder. 

Den første kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er post nr. 2 under første dag av Nordisk landskamp som Løten o-lag og Ringsaker o-klubb arrangerte fra skytterhuset i Løten. Løypa bestod av to deler med en tidspost mellom del 1 og 2. Tilsammen fikk deltakerne bryne seg på 29. poster hvor av det kun var tre deltakere som greide å få "fullt hus".

Post nummer 2 var ei nese i et relativt flatt område. Selv om område var relativt flatt var det et markant søkk som utgjorde bakkanten av nesa – riktignok ett søkk det var krevende å få tak på fra veien utøverne måtte følge. Dette var en oppgave bestående av tre skjermer hvor det var mange som til slutt valgte å svare A i stedet for C som var det rette svaret.

Arrangement:
Kandidat nr. 1: 2. post, Nordisk landskamp, 18. september
Dato: 18. september 2021
Arrangør: Løten o-lag og Ringsaker OK
Konkurranse: Nordisk landskamp, dag 1
Klasse: Nordisk
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal, Lennart Wahlgren (IOF Adviser)

Post 2:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 40%

Løsningskart


Slik fungerer kåringen av årets pre-o-post:

Dette er den første av i alt 10 poster som vil bli nominert til årets pre-o-post 2021 her på bloggen. Det har i år blitt arrangerte 8 terminfestede nasjonale PreO-konkurranser i Norge. De nominerte oppgavene er plukket ut på bakgrunn av tips fra bloggens lesere og etter en vurdering foretatt av redaksjonen bak presisjonsorienteringsguttas blogg. Vi vil ikke komme med noen grundig redegjørelser for hvorfor akkurat disse 8 postene er plukket ut, da dette vil kunne påvirke videre vurdering av postene. Kommentarer i kommentarfeltet under er hjertelig velkomne.

Etter at alle de nominerte postene er presentert vil det ble arrangert en avstemming for å avgjøre hvilke 3 poster som våre lesere mener er de beste. En utnevnt jury bestående av 3 medlemmer vil stå for den endelige avgjørelsen av hvilken post som blir årets pre-o-post. Vi kommer nærmere tilbake til juryens sammensetning. Det vil bli presentert en kandidat hver mandag, onsdag og lørdag fra 1. desember til og med 22. desember.

Ingen kommentarer: