onsdag 22. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 10

Den tiende og siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er post 21 i Elite løypa i pre-o arrangementet Fredrikstad SK hadde den 10.oktober. Konkurransen gikk fra Rødsmyra skole, samme arena som i 2019, men løypene gikk i et helt annet terreng enn for to år siden.

Post 21 var en A-C oppgave, men i realiteten var det en 2-skjerms post, da A-skjermen kun var aktuell for post 20. Post 21 var en fin kurvelesingsoppgave. Da det var litt lang avstand fra siktepinnen og bort til skjermene kunne det være krevende å få et godt bilde av de små terrengformasjonene. Ved å fortsette stien bort til siktepinnen for post 22 fikk man et bedre innsyn i terrenget. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 10: 21. post, Fredrikstad PreO, 10. oktober
Dato: 10. oktober 2021
Arrangør: Fredrikstad SK
Konkurranse: Fredrikstad Pre-O
Klasse: Elite
Løypelegger: Svein Jakobsen
Teknisk delegert: Per Stålnacke

Post 21:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 57%

Løsningskart

Dette var den siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2021. Avstemningen vil åpne i romjulen. Mer info kommer her på bloggen så følg med.

Ingen kommentarer: