mandag 6. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er sjette post under PreO konkurransen som Ås IL arrangerte på Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). PreO-løypa gikk hovedsakelig på et beiteområde nordvest for campus. Elite-klassen hadde 24 poster, mens A-klassen hadde 16 poster. 

Post 6. var en kartlesningspost hvor man skulle lese inn rett kolle og vurdere om skjermen stod på foten av kollen. Posten av en A-E post, dvs. med 5 skjermer, men det var kun en skjerm som var aktuell for denne posten. De resterende skjermene var aktuelle mtp. løsningen av post 7 og 8. Den aktuelle skjermen for post 6 var i dette tilfellet plassert 40-50 meter unna rett kolle, men dette var det kun et fåtall utøvere som registrerte. Området hvor skjermen sto lignet på mange måter på området der hvor skjermen skulle ha vært plassert. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 3: 6. post, PreO Ås, 9. oktober
Dato: 9. oktober 2021
Arrangør: Ås IL
Konkurranse: PreO Ås
Klasse: Elite
Løypelegger: Per Stålnacke
Teknisk delegert: Svein Jakobsen

Post 6:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 23%


 Løsningskart

Ingen kommentarer: