mandag 20. desember 2021

Årets pre-o-post 2021: Kandidat nr. 9

Den niende og nest siste kandidaten til årets norske pre-o-post 2021 er O-treffens post 17. O-treffen ble i år arrangert for 38. gang i et skikkelig ruskevær. Heldigvis hadde arrangørene Østmarka OK og NERO HIL fått låne Bråtejordet skole slik at man kunne oppholde seg innendørs før og etter konkurransen. Til og med starten var denne dagen lagt innendørs. 

Post 17 var en A-B oppgave hvor posten skulle ligge nordvest på ei nese. Det var mange små neser på kartet, men i praksis var den aktuelle nesa en del av en lengre rygg. Ved å lese kurvene nøyaktig viste det seg at ingen av de to skjermene var korrekt plassert. Dessverre var det gule området nord for posten ikke helt presist tegnet inn. 

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2021. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 9: 17. post, O-treffen, 3. oktober
Dato: 3. oktober 2021
Arrangør: Østmarka OK, NERO HIL
Konkurranse: O-Treffen
Klasse: Elite
Løypelegger: Jan Erik Haug
Teknisk delegert: Alf Stefferud

Post 17:
Antall skjermer: 2
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 54%
Løsningskart
Løsningskart
Ingen kommentarer: