lørdag 4. januar 2014

Årets pre-o-post 2013 ble...

Juryen har nå vurdert de fire kandidatene som gikk videre fra avstemningen, og vinneren ble...

Bakerst på bildet kan årets norske pre-o-post 2013 skimtes.
Dette var en falsk post med 5 skjermer med en treffprosent på 65%. Juryen begrunner valget som følger:
  • Stiller krav til kartforståelse og kurvelesning.
  • Krevende kurvelesningspost i utforbakke. Tynningshogst i området gjorde at det var godt innsyn til både skjermer og terreng, men samtidig var det krevende å plassere skjermene på "rett nivå". Det å begrense sideforflyttelse muligheten ved å legge mål rett ved siden av siktepinnen, gjorde posten mer krevende, men posten var fortsatt greit løselig fra siktepinnen
  • Posten løses i en kombinasjon av kurvelesning som nevnt i Kommentarer. I tillegg var det også greit å løse denne sammen med post 19. Ved avstandsbedømmelse mellom post 19 og detaljer ved veien nord for posten måtte skjermen ligge for lavt. Skjermen som lå på nesa øst for stien (A-post) var til god hjelp for kurvelesingen.
Årets pre-o-post 2013, Post 18 Lierbygda pre-o dag 1.


Juryen bestod av Ole-Johan Waaler, Widar Taxth Løland og Alf Stefferud. Vi gratulerer Lierbygda O-lag og spesielt løypelegger Arne Ask og teknisk delegert Martin Jullum med denne posten. Dette er første gang Lierbygda O-lag får prisen. Prisen vil bli overrakt vinneren på Pre-o-sportens venners allmøte 25. januar.

Takk til alle som har bidrat med forslag til kandidater og stemt på kandidatene. En spesiell stor takk til juryen. Vi ønsker med dette alle våre lesere et godt nyttår, og et spennende og nytt pre-o år, både internasjonalt og her hjemme.

Ingen kommentarer: