tirsdag 14. januar 2014

Vinnerintervju med Arne Ask

Arne Ask var løypelegger under
Lierbygda 2-dager pre-o 2013
Arne Ask har vært en sentral person i det norske pre-o miljøet gjennom mange år, og har blant annet sittet som leder av pre-o-utvalget i flere år. Hvor mange pre-o løyper Arne har lagt gjennom disse årene har vi ikke tallet på, men dette er mange. I tillegg til å legge løyper har Arne vært teknisk delegert (kontrollør) i kanskje enda flere konkurranse. Under ETOC i Falun, 2012, var han Senior Event Advisor. I tillegg til å være en viktig ressursperson innen pre-o, er Arne en aktiv pre-o utøver med mange EM og VM deltakelser, med flere medaljer som resultat.

I 2013 la Arne løypene i forbindelse med Lierbygda 2-dagers pre-o. Selv om formen ikke var på topp fikk vi servert to fine løype, hvor den 18. posten under første konkurransedag ble kåret til årets norske pre-o-post i 2013.

Vi har stilt Arne noen spørsmål om hvordan han planlegger og forbereder et sånt arrangement.



Årets pre-o-post 2013 ble post nummer 18, første dag Lierbygda 2-dagers pre-o. Hvorfor tror du akkurat denne posten gikk av med seieren? 

Jeg ble litt overrasket over seieren, men det var gledelig. Det var tidlig klart at det ble et kluster i dette hogstfeltet. Det var tre poster igjen og en "måtte" bli feilpost. Her var det oversiktlig og en nese ville være naturlig å bruke. Det var nok teknisk delegert (TD) Martin Jullum som "plasserte" den 18. posten akkurat der, mens skjermene ble plassert som de ble for å gjøre den "lettere". For eksempel ville en kompasskurs fra bommen/mål avsløre fort at posten var falsk.
Post 18 lå i et kluster med 2 andre poster

Hva skiller en god pre-o-post fra en mindre god post, og hvordan vil du beskrive en god pre-o-post?

Det vet jeg vel ikke helt, men der en kan bruke flere elementer for å løse posten vil jeg betegne som en god post -- som kurvelesning, kompasskurser, avstandsbedømning osv.

Det å arrangere pre-o konkurranser krever mye forberedelser. Omtrent hvor mye tid gikk med til forberedelsene, og hvilken del av forberedelsen tok mest tid?

Med mitt hjerteproblem i sommer burde jeg vel avlyst iallefall en konkurranse. Dette tok masse tid, dels pga. sakte fart i terrenget. Vi var på "familietur" rundt i terrenget tidlig for å se på postplasseringsmuligheter mens selve "jobben" med postarbeid og arrangementet siste uka tok ca. 70 timer. I tillegg tilkommer tidsbruk for TD (med mange timer) og øvrige funksjonærer.

Hvordan er løypeleggingsrutinene dine? Hvor mye arbeid gjør du ute i skogen og hvor mye gjøres hjemme ved skrivebordet? Hvordan pleier du å samarbeide med teknisk delegert (kontrollør) i forbindelse med konkurransen?

Jeg begynner med å se på kartets alder og kvalitet hjemme, før jeg tar en tur for å se på terreng og vegetasjon; da kan også eventuelle postområder bli avmerket. Minst 10 dager før konkurransen blir skjermplasseringer avmerket i terrenget. 5-7 dager før konkurransen blir postene tegnet på kart. Alle skjermene blir så bestemt og punktene på løsningskartet tegnet inn. På Lierbygda 2-dagers ble løsningskartene gjort av Martin.

Både i 2012 og 2013 ble løypeleggingen jeg var med på utført som et teamarbeid mellom løypelegger og TD. Martin er sterk faglig - avvik fra mitt forslag gikk ofte på å gjøre posten "lettere".

De siste årene har det blitt vanlig å gjøre pre-o revidering av kartet som skal benyttes i en pre-o konkurranse. Ble kartet som ble benyttet i forbindelse med årets Lierbygda konkurranser pre-o revidert, og i hvilken grad ble kartet revidert i området rundt 18. post?

Ja, det ble foretatt en rekke rettelser. Antallet husker jeg ikke. Ved 18. post ble et høydepunkt rettet til "limpa", mens en terrasse på andre siden av stien ved posten dessverre ikke kom med...
Konkurransekartet ved post 18. til venstre og originalkartet til høyre.
Lierbygda o-lag har arrangert pre-o i en årrekke, inkludert ett par NM. Når var første gang Lierbygda o-lag arrangerte en pre-o konkurranse, og hvordan vil du si at pre-o løypelegging har utviklet seg gjennom disse årene?

Dette må jeg ta på husken da bøkene om dette er borte. Jeg tror det var i 2003 på et nærkart/skolekart (Hennummarka) i målestokk 1:5.000. Egentlig har ikke løypene blitt så mye "verre" - de skal jo være løsbare.

I år ble dag 2 av Lierbygda pre-o arrangert i tilknytning til Drammensløp. Var det spesielle tilpasninger som måtte gjøres for å få dette til, og var det mange av o-løperne som benyttet seg av muligheten til å prøve pre-o?

Drammensløpet var 800 meter unna. En post i deres N-løype kom nær en post vi vår N-løype. Vi hadde avtale om at deres skjerm skulle tas ned først etter et visst klokkeslett (da ville vi eventuelt sette ut en av våre skjermer der).
Nei, det var få som prøveløp - ca 7 stk?. Men på vei fra parkeringsplass til samlingsplass fikk fotorienterne prøve seg på to pre-o-poster.

Arne tok 5. plass i paralympic klassen under WTOC 2011
Som de fleste andre løypeleggere i presisjonsorientering deltar du selv aktivt. Du kan blant annet skilte med flere VM og EM medaljer. Har du noen bestemte rutiner for hvordan du går frem for å løse en oppgave i en vanlig pre-o-løype?

 Ja. Omtrent som så:
  1. Postbeskrivelsen og antall skjermer
  2. Riktig plassering/avstand etter løypa
  3. Avstand fra løypa
  4. Terreng og kart ved posten - med ringplassering.
  5. Falsk allikevel? 
Hvorfor fenger denne sporten deg?

Ved Midnattsolsgaloppen i 1995 ble km-tiden over 30 minutter pga. stiv ankel og vond hofte. Men orientering er gøy. Det ble adminstrasjon av tur-o og fra 1999 pre-o. Jeg er ikke en veldig god pre-o utøver, men noen skal jo være på nedre del av resultatlista også... [red.anm.: Arne har individuelt gull både i hovedløp (før pre-o fikk NM-status) og EM, samt 5. plass i VM som beste individuelle plassering. Han har også gull og sølv fra lagkonkurranser i henholdsvis EM og VM.]

Har du til slutt noen tips til andre arrangører og løypeleggere, som det kan være greit å ha med seg inn mot kommende sesong?

Geir, Martin, Lars Jakob og andre er gode, og jeg ser fram til felles samlinger og kurs med dem i forkant og underveis i 2014-sesongen.
Vi alle må dyrke pre-o-sporten som en glad-sport. Og vi må forholde oss til at både kart, terreng og løyper vil kunne være ganske ulike fra gang til gang.

Ingen kommentarer: