onsdag 1. januar 2014

Årets pre-o-post: Avstemmingen avsluttet

Avstemmingen i kåringen årets norske pre-o-post 2013 er nå avsluttet etter at fristen for å avlegge stemmer ble forlenget til ut 2013. De fire kandidatene som fikk flest poeng har blitt oversendt juryen. Juryen bestående av Ole Johan Waaler, Widar Taxth Løland og Alf Stefferud vil nå ta en vurdering av disse og kåre en vinner. 

I forbindelse med avstemningen var det mulig å sende inn kommentarer til de enkelte postene. Vi publiserer her noen av de innsendte kommentarene, sammen med de fire kandidatene.

Kandidat 7: Post E9, Norwegian Spring dag 2
Bloggomtale
Kandidat nr. 7: Kart og løsningskart
Kommentarer:
  • Stiller krav til kartforståelse, konsentrasjon og kurvelesning.
  • Ved første øyekast kan det se ut som at det henger skjermer på tre ulike skrenter. For å løse posten var nøye lesing av terrenget nødvendig for slik å kunne se at alle hang på én sammenhengende skrent over sirkelsentrum. Posten skiller klinten fra hveten.

Kandidat 8: Post E15, Grimstad pre-o dag 1
Bloggomtale
Kandidat nr. 8: Kart
Kommentarer:
  • Stiller krav til kartforståelse og kurvelesning
  • Høydepunkt på litt avstand. Noen mindre hp-lignende detaljer rundt posten kunne forveksles med angitt hp og det store høydepunktet med kollen i søndre ringkant. Posten kunne løses ved å finne kollen bak det store høydepunktet som ikke kunne være noe annet da det ikke fantes noe høyere punkt bak denne kollen. Utmerket utnyttelse av noe grovt terreng og kart.

Kandidat 10: Post E18, Finnskogen pre-o dag 2
Bloggomtale
Kandidat nr. 10: Kart og løsningskart
Kommentarer:
  • En langdistansepost i ei litt uoversiktlig li. Svært krevende og på kanten til umulig å lese kurvebildet nøyaktig på slik avstand, men aktuell skjerm stod rett ved en større stein som den observante deltaker bør oppdage. Litt videre finlesing bør da tilsi at aktuell skjerm hang for høyt opp. Lur post på slutten av løypa der det er fort gjort å slurve bort et poeng.
  • Avstandspost som stilte krav til både kurve- og kartlesning, i et veldig oversiktlig og fint terreng.

Kandidat 11: Post E18, Lierbygda pre-o dag 1
Bloggomtale
Kandidat nr. 11: Kart og løsningskart
Kommentarer:
  • Stiller krav til kartforståelse og kurvelesning
  • Krevende kurvelesningspost i utforbakke. Tynningshogst i området gjorde at det var godt innsyn til både skjermer og terreng, men samtidig var det krevende å plassere skjermene på "rett nivå". Det å begrense sideforflyttelse muligheten ved å legge mål rett ved siden av siktepinnen, gjorde posten mer krevende, men posten var fortsatt greit løselig fra siktepinnen.

Ingen kommentarer: