fredag 13. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 5

Den femte kandidaten til årets norske pre-o-post 2019 er post 13 i Ås IL sitt pre-o arrangement den 28. april. Post 13. var inne på park området til NMBU, hvor oppgaven var en typisk park oppgave - nemlig mellom trær. Oppgaven skulle i utgangspunktet være relativt grei da det var ganske få trær tegnet inn på kartet i det aktuelle området. Utfordringen var at det lå en "skog" i tilknytning til trærne, noe som gjorde oppgaven straks litt mer krevende. Hvilke trær var det egentlig løypeleggeren hadde satt skjermene mellom?

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 5: 13. post, Ås IL PreO 28. april
Dato: 28. april 2019
Arrangør: Ås IL
Konkurranse: PreO Ås
Klasse: Elite
Løypelegger: Per Stålnacke
Teknisk delegert: Egil Sønsterudbråten

Post 13:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 91%

Linker:
Resultater
Kart

Ingen kommentarer: