tirsdag 17. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 7

Den sjuende kandidaten til årets norske pre-o-post 2019 er post 17 under årets NM PreO som Modum o-lag arrangerte den 18. august. Arenaen for årets NM var lagt til gårdstunet til løypeleggerene, så arrangøren hadde ingen lang reisevei for å legge løypene.

Post 17 var et søkk ute på ei relativt ny hogstflate. Deltakerne hadde 4 skjermer å velge mellom, - men var det virkelig noen av disse som stod rett plassert. Søkket som skjermen skulle ha stått i var fylt opp med kvist etter hogsten så det var ikke så lett å se selve søkket. Altså var det ingen av de fire skjermene som stod i det aktuelle søkket.

Dette er den sjuende av i alt 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:

Kandidat nr 7: 17. post, NM PreO, 18. august
Dato: 18. august 2019
Arrangør: Modum o-lag
Konkurranse: NM PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Leif Eriksson og Marita Lilja Grønhovd
Teknisk delegert: Arno Lilja Grønhovd

Post 17:
Antall skjermer: 4
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 47%

Linker:
Resultater
Kart
Løsningskart
Løsningskart for kandidat nr. 7

Ingen kommentarer: