mandag 9. desember 2019

Årets pre-o-post 2019: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2019 er femte post Ås IL sitt pre-o arrangement på NMBU den 28. april. Kartet var hovedsakelig det samme som ble benyttet på sprinten under veteranmesterskapet høsten 2018, men noe revidert i forkant av konkurransen. Terreng var en blanding av skog og park.

Post 5. var en kartlesningspost hvor man skulle finne det riktige søkket inne blant en mengde søkk og neser. En del undervegetasjon gjorde at kurvebilde ble noe mer krevende å få tak i.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2019. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr 3: 5. post, Ås IL PreO 28. april
Dato: 28. april 2019
Arrangør: Ås IL
Konkurranse: PreO Ås
Klasse: Elite
Løypelegger: Per Stålnacke
Teknisk delegert: Egil Sønsterudbråten

Post 5:
Antall skjermer: 3
Rett svar: C
Riktig svar i %: 79%

Linker:
Resultater
Kart

Ingen kommentarer: