lørdag 10. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 5

Den femte kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er åttende post under dag 2 av Pre-o-helg på Hedmarken som ble arrangert av Ringsaker OK i Moelv. Konkurransen foregikk i Moskogen, et område hvor det har vært pre-o ved flere anledninger tidligere. Årets området har i liten grad blitt benyttet tidligere. 

Post 8 var en oppgave med 5 skjermer, A-E, men hvor disse skjermene også var felles for post 7 og 9. Oppgaven var nese nordre del. Det var litt avstand fra siktepinnen til posten, men det var god sikt. Kandidat fem er også en post hvor rett svar var Z, og i dette tilfellet med god margin. Det var over 25 meter fra korrekt posisjon til nærmeste skjerm.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 5: 8. post, Pre-o-helg på Hedmarken, 18. september

Dato: 18. september 2022
Arrangør: Ringsaker OK
Konkurranse: Pre-o-helg på Hedmarken
Klasse: Elite
Løypelegger: Geir Myhr Øien
Teknisk delegert: Jon-Anders Bordal

Post 8:
Antall skjermer: 5
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 61%


Løsningskart

Ingen kommentarer: