lørdag 3. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 2

Den andre kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er post 5 under OK Moss sin PreO konkurranse ved Larkollen camping. Det var OK Moss første større pre-o konkurranse. Arrangøren kunne her by på et godt kart og fine oppgaver. Tidspost og start var inne på campingplassen.

Post 5 var en 3-skjerms post hvor oppgaven var, søkk oppe i. Det var ganske lang avstand fra siktepinnen og bort til skjermene, noe som gjorde det ekstra krevende å avgjøre de eksakte skjermplasseringene. Beveget man seg ned til området ved første post fikk man en helt annen synsvinkel inn mot området. Derfra skulle det være ganske greit å se at ingen av de tre tre skjermene var korrekt plassert. I tillegg til at posten stilte krav kartlesing var også et moment at man kunne løse oppgaven fra flere steder.

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 2: 5. post, Moss PreO, 14. mai
Dato: 14. mai 2022
Arrangør: OK Moss
Konkurranse: Moss PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Henning B. Carlsen og Øystein Olsen
Teknisk delegert: Lone Brochmann og Egil Sønsterudbråten

Post 5:
Antall skjermer: 3
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 24%


Løsningskart

Ingen kommentarer: