mandag 5. desember 2022

Årets pre-o-post 2022: Kandidat nr. 3

Den tredje kandidaten til årets norske pre-o-post 2022 er femte post under PreO konkurransen som Modum o-lag på "Øye" i utløpet av Tyrifjorden. Området ble benyttet til TempO i 2020, men noen tradisjonell PreO konkurranse har det ikke vært her tidligere. Elite-klassen hadde 24 poster, mens A-klassen hadde 15 poster.

Post 5 var en en-skjerms post hvor oppgaven var nese. Det var kort avstand fra stien og siktepinnen frem til der skjermen var plassert og høydeformasjonen som utgjorde oppgaven. Kurven fulgte en terrengformasjon som det ikke var lett å se alle "kriker og kroker" av. Første inntrykket var at skjermen var rett plassert. Første inntrykket stemmer ofte, men ikke alltid...

I alt presenteres 10 kandidater til årets pre-o-post 2022. Mer om kåringen finner du nederst i artikkelen for kandidat nr 1.

Arrangement:
Kandidat nr. 3: 5. post, Modum PreO, 11. juni

Dato: 11. juni 2022
Arrangør: Modum o-lag
Konkurranse: Modum PreO
Klasse: Elite
Løypelegger: Arno Lilja Grønhovd 
Teknisk delegert:  Leif Eriksson

Post 5:
Antall skjermer: 1
Rett svar: Z
Riktig svar i %: 79%

Løsningskart

Ingen kommentarer: